8. Sınıf Hak ve Özgürlüklerimiz İle İlgili Testler

0

8. sınıf vatandaşlık ve demokrasi eğitimi dersi, Hak ve Özgürlüklerimiz konusu ile ilgili sorular ve cevapları. 8. sınıf vatandaşlık testleri.

TEST 1

1. Hak, bir özgürlüğün sağlanması ve kullanılabilmesi için kişiye uluslararası belge, anayasa ve kanunlar ile tanınmış yetkileri ifade eder. Her hak bir hukuk kuralına dayanır. Bu nedenle, bir hukuk kuralı tarafından tanınmayan bir hakkın varlığı ileri sürülemez. Bu durumda, eğer bir kimsenin hakkı varsa devletten, yönetimden ya da diğer kişilerden onun yerine getirilmesini, uygulamaya konmasını “isteme yetkisi” var demektir.
Metinden hangi sonuç çıkarılamaz?

A) Belgeler tarafından,verilen ve korunan çıkarlar hak olarak nitelenir.
B) Hakların dayanağı yasalardır.
C) Dayanağı hukuk olan hakların tanınması ve uygulanması zorunludur.
D) Hakların hukuk kurallarınca tanınması, sınırlarını daraltır.

2. Öğretmeni Can’a, “Hastanede çürük dişin yerine sağlam dişinin çekildiğini öğrendin, ne yaparsın?” diye sormuştur. Can’ın hangi cevabı demokratik ve barışçıl bir yolu tercih ettiğini gösterir?

A) Olmuş bir kere der sessiz kalırım.
B) Yetkili makamlara şikayet ederim.
C) Diş hekiminin aletlerini kırarım.
D) Dişçi ile kavga ederim.

3. “Sabah okul kıyafetlerimi giyip kahvaltı masasına oturdum. Tabağımdan bir iki parça atıştırıp kalktım. Dışarıda duraktaki sıranın çok kalabalık olduğunu gördüm. Hemen araya girerek otobüse bindim. Bir sonraki durakta boşalan yeri o tarafa yönelen yaşlı amcadan hızlı davranarak ben kaptım. Okula en yakın durakta indim. Elimi cebime attığımda dünden kalan bir şeker elime geçti. Şekeri ağzıma, kağıdını kaldırıma atarak okulun bahçesine girdim. Sıraya geçtim.” Tekin
Tekin’in söyledikleri hangi sorumluluklarını çiğnediğini göstermez?

A) Sırasını bekleme
B) Okul eşyasını koruma
C) Yaşlılara yer verme
D) Çevreyi temiz tutma

4. Bir ailenin 4 üyesi, yayımlanan bir televizyon programı sırasında, kendilerinin de arasında bulunduğu topluluğa karşı hakaret içeren ifadeler kullandığı gerekçesiyle programın sunucusu ile programın yayınlandığı televizyon kanalı aleyhine 200 bin liralık manevi tazminat davası açtı.
Aile üyelerinin bu davranışı;
I. Adli yargıda,
II. İdari yargıda,
III. Kolluk kuvvetleri ile
hak arama yollarından hangilerini örneklendirir?

A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) I. ve II.
D) II. ve III.

5. Bir lise öğrencisi, avukatı aracılığı ile Yükseköğretime Geçiş Sınavı ile ilgili “yürütmenin durdurulması ve sınavın iptal edilmesi” istemiyle Danıştay’a dava açtı. Başvuru yazısında, sınavdaki şifreli kopya iddiaları hatırlatıldı; yürütmenin durdurulması ve sınavın iptal edilmesi istendi.
Bu öğrencinin davranışı hangi hak ve özgürlüğün kullanılmasına örnek olamaz?

A) İdari dava açma
B) Hak arama
C) Haberleşme özgürlüğü
D) Dilekçe yazma

6. Etkili bir kamuoyu oluşturmak için aşağıdakilerin hangilerinden yararlanılması beklenmez?

A) Yalnız İnternet
B) Yalnız Mektup
C) Mektup – broşür
D) Televizyon – Broşür

7. Gazetelerin art arda aldığı tekzip, ihtar, düzeltme ve yalanlamalar bini aştı.
Bu ifade gazetelerin hangi sorumluluklarını yerine getirmediklerini gösterir?

A) Gerçeğe uygun nitelikte haber yapma
B) Haber kaynaklarını koruyucu önlemler alma
C) Her türlü baskıya karşı direnç gösterme
D) Bilgi ve haber alma özgürlüğünü savunma

8. insan, herhangi bir sınırlama, zorlama ve kısıtlama olmadan düşüncelerini ifade edebilir; olumlu veya olumsuz yönde davranabilir. İnsanı diğer varlıklardan ayıran temel özelliklerden biri de kendi tercihlerine göre davranabilmesidir.
Metindeki açıklamaya göre, insanın kendi tercihlerine göre davranış sergilemesi aşağıdakilerin hangisiyle ifade edilir?

A) Sorumluluk
B) Adalet
C) Özgürlük
D) Hoşgörü

9. Devletin veya başka kuruluşların bazı eylemlerinin toplum için ya da yaşadığımız çevre için zararlı sonuçlar doğurabileceğine inanıyorsak, halkın duyarlılığını artırarak ……………….oluşturup bu eylemlere engel olabiliriz.
Boş bırakılan yere hangisi gelmelidir?

A) Gizli grup
B) Kolluk kuvveti
C) Yeni yönetim
D) Kamuoyu

CEVAP ANAHTARI BİR SONRAKİ SAYFADADIR.

1 2 3 4

Yorum Yazmak İster misiniz?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.