8. Sınıf Türkçe Kişisel Gelişim Teması İle İlgili Testler

0

8. sınıf Türkçe dersi, Kişisel Gelişim teması ile ilgili sorular ve cevapları. 8. sınıf türkçe testleri.

TEST 1

Bir köylü, eşeğiyle katırını iyice yükleyerek şehre doğru yola çıkmış. Yol uzun, hayvanların yükü ise oldukça ağırmış. Katıra göre biraz daha yaşlıca olan eşek düz yolda, zorlanarak da olsa yüklerini taşıyabiliyormuş. Ancak dağa tırmanırken, bakmış ki dayanamayacak, katıra yükünün ağır geldiğini ve birazını alıp ona yardımcı olmasını rica etmiş. Katır bu ricayı duymazlıktan gelmiş ve bir süre daha yola böylece devam etmişler. Eşek iyice zorlanınca katıra yalvarmaya başlamış. Ama katır, hiç anlayışlı davranmamış, eşeği duymazlıktan gelmiş. Bir süre sonra zavallı eşek, o ağır yüke daha fazla dayanamayarak düşmüş ve ölmüş.

Yola devam etmek zorunda olan köylü, bunun üzerine ölen eşeğin üzerindeki yükü de katıra yüklemiş.

Yükü eskisine göre iki kat artan katır, yaptığına bin pişman olmuş. “Ettiğimi buldum. Eşeğin ahım aldım. Eşeğe ihtiyacı olduğunda biraz yardım etseydim, şimdi bu hâlde olmazdım!” diyerek, iç çekmiş. Ancak yapacak bir şey yokmuş. Çaresiz bir şekilde eşeğin yükleriyle birlikte yola devam etmiş.

(Anonim, Çev. Seden TUYAN) (İlk 3 soru metne göre cevaplandırılacaktır.)

1. Bu parçada sözü edilen katır, aşağıdakilerden hangisiyle nitelendirilebilir?

A) Yardımsever
B) Karamsar
C) Hoşgörülü
D) Bencil

2. Katırın durumunu özetleyen atasözü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Öfkeyle kalkan zararla oturur.
B) Son pişmanlık fayda vermez.
C) Atılan ok geri gelmez.
D) Minareyi çalan kılıfını hazırlar.

3. Bu parçada geçen aşağıdaki sözlerden hangisi deyim değildir?

A) Zorlanarak da olsa
B) Duymazlıktan gelmek
C) Yola çıkmak
D) Ahını almak

4. Aştım dumanlı dağları, engin denizleri
Cennet misali yurdumu gezdim adım adım
Âşık çoban çocuklarının saz benizleri
Mahzun yavuklular… Sizi gördüm ve ağladım
Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Neden-sonuç ilişkisi
B) Benzetme
C) Öznel yargı
D) Koşul ilgisi

5. Aşağıdaki dizelerin hangisinde yargı, gerekçesiyle verilmiştir?

A) Kimsesiz odanda kış geceleri
İçin ürperdiğin demler beni an
B) Kalbim yine üzgün seni andım da derinden
Geçtim yine dün eski hazan bahçelerinden
C) Ak saçlı başını eline alıp
Kara hülyalara dal anneciğim
D) Adını ben kattım alın yazıma
Şimdi kendim bile bozamıyorum

6. 1-Genç yazarın
2- denemelerinde
3- ayrı bir hava
4- vardı.
Yukarıdaki numaralandırılmış kelimeler yan yana geldiğinde bir cümle oluşmaktadır. Hangi numaradaki kelime “kişisel görüş” ifade etmektedir?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisi anlamlı bir koşul cümlesidir?

A) İstersen bir köfte daha verebilirim.
B) Elbette, açık havada insanın iştahı artıyor.
C) Bence haftaya da buraya gelmeliyiz.
D) Ellerine sağlık, köfteler çok güzel pişmiş.

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gereklilik anlamı vardır?

A) Görüşme istediğimiz gibi sonuçlanamayacak.
B) Bu konuları siz de biliyor olmalısınız.
C) Belirlediğin hedefe varmak için planlı çalışmalısın.
D) Sözlerimin yanlış anlaşılması beni çok üzdü.

9. “Sönmek” sözcüğü, aşağıdakilerin hangisinde “dinmek, yatışmak, etkisini yitirmek” anlamında kullanılmıştır?

A) Uyanınca bütün yıldızların söndüğünü gördüm.
B) Öfkem bir iki saat sonra söndü.
C) Sokak lambaları neden söndü?
D) Uzakta bir ışık yanıp sönüyordu.

10. Aşağıdakilerden hangisi “başarı” kavramının çağrıştırdıkları arasında sayılamaz?

A) Özveri
B) Ödül
C) Çalışmak
D) Hoşgörü

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde vurgu, dolaylı tümleç (yer tamlayıcısı) üzerindedir?

A) Yol hazırlıklarını akşamdan yapmalıyız.
B) Karşıya geçmek için ileriden dönün.
C) Öğretmen, yaramaz öğrencileri ayakta bekletti.
D) Yer bulmak için salona erkenden gitmişti.

12. Aşağıdaki cümlelerden hangisi “özne – yüklem” ilişkisi açısından diğerlerinden farklıdır?

A) Uçurumu görünce geri çekildi
B) Arkadaşım, bu sözümden de alındı.
C) Kenan, kurallara uymadığı için oyundan atıldı.
D) Emir, o toplantıya geçen hafta katıldı.

13. Aşağıdakilerden hangisi işteş eylem değildir?

A) Çalışmak
B) Görüşmek
C) Gülüşmek
D) Yarışmak

14 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde geçen bağ-fiil, ötekilerden farklı bir sorunun yanıtıdır?

A) Şehre geleli henüz iki saat olmuştu.
B) Öğrencileri, onu anlata anlata bitiremiyor.
C) Bu sporcu Boğaz’ı yüzerek geçmiş.
D) O, eksikliklerimizi kızmadan anlatırdı.

15. Hangi cümlede anlatım bozukluğu vardır?

A) Sorunların çözümünde olumlu bakış açısı çok önemlidir.
B) İnsan ne kadar azimli ve sabırlı olursa o kadar olgunlaşacaktır.
C) Başarılı olanlar, zamanlarını amaçları doğrultusunda düzenli olarak kullananlardır.
D) Bazıları olumsuz düşünmek için ısrar ediyor, ayak diriyordu.

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir sözcüğün anlamına uygun kullanamamasından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Benden öğrenci olduğuma dair bir belge istediler.
B) Piyasalardaki durgunluk bir süre daha sürecek.
C) Bilgisayar fiyatları çok pahalı olduğu için satışlar durgun.
D) Bize karşı olan katı tutumunu hâlâ devam ettiriyor.

17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gereksiz sözcüklerin bir arada kullanılmasından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır?

A) İnsanların mutluluğuna bir katkımın olmasını isterim.
B) Bu kadar gayret ve çaba mutlu sona ulaşmasına yetmemişti.
C) Farklı konuları işleyen kitaplar da okumalısınız.
D) İnsanların küçük şeylerle mutlu olması çok güzel bir şeydir.

18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Ülkemizde birçok şehir su sıkıntısı yaşıyor.
B) Ülkemiz ne yazık ki su kaynaklarından yeterince yararlanmıyor.
C) Devletin yeni bir su politikası belirlemesi gerekiyor.
D) Türkiye’de birçok göl kuraklık tehlikesiyle karşı karşıyadır.

19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyimin yanlış kullanılmasından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Toplantıda öyle beylik sözler söyledi ki, tüm dinleyiciler bu sözlere hayran oldu.
B) Sen, yaptığın bir iyiliği her zaman başımıza mı kakacaksın?
C) Çocuklar, öğretmenlerini can kulağıyla dinliyordu.
D) Dayısı, bugüne kadar hiçbir işte dikiş tutturamamıştı.

20. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna soru işareti (?) konmalıdır?

A) Ne dediğinizi anlamadım
B) Nereye gittiğini söylemedi
C) Ne iş yaptığını bilmiyorum
D) Nereden geliyorsun bu saatte

CEVAP ANAHTARI BİR SONRAKİ SAYFADADIR.

1 2 3 4

Yorum Yazmak İster misiniz?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.