Arnold Schönberg Hayatı

0

Arnold Schönberg kimdir? Ünlü besteci Arnold Schönberg’in hayat hikayesi, eserleri ve besteleri hakkında bilgi.

Arnold Schönberg

Arnold Schönberg; Avusturyalı bestecidir (Viyana, 1874 – Los Angeles, 1951).

Küçük burjuva kökenli bir Yahudi ailesinin çocuğu olan Arnold Schönberg (ya da Schoenberg), kendini amatörce başlattığı beste çalışmalarına tümüyle verebilmek için öğrenimini yarıda bıraktı. Kendi kendini yetiştiren bu çocuk, henüz on yedi yaşındayken büyük Alman romantiklerinin sanatını tümüyle özümlemişti. İlk ürünlerini doğrudan doğruya hayranlık duyduğu bestecilerin çalışma tarzında gerçekleştirdi. En çok, yapıtlarında kromatizmin temel bir rol oynadığı ama tonal çerçevenin kesinlikle dışına taşmadığı Wagner ve Brahms’ın etkisinde kaldı. Lieder, Verklärte Nacht (Aydınlık Gece) altılısı, Gurrelieder, şaşırtıcılık iddiaları ve ses araştırmaları bakımından Schönberg’i hayranlık duyduğu bir başka müzikçiye, yani Gustave Mahler’e yaklaştıran yapıtlardır. Bununla birlikte, Schönberg’in müzik yaşamında 1903’ten sonra bir kopma oldu. Bestecinin bundan böyle önemli oluşumlara, romantizm sonrası düşüncelere, programlı müziğe karşı çıktığı görüldü. Re Minör Dörtlü, Fa Diyez Minör Dörtlü, Oda Senfonisi (1906) müzikçinin yalınlığa yöneldiğini gösteren yapıtlardır. Schönberg Pierrot Lunaire (1912) adlı yapıtında insan sesi kullanımıyla anlatımcılığı en ileri noktasına ulaştırdı. Bestecinin bu atonal yazım evresini kısa süreli bir sessizlikten sonra dizisel yazım evresi izledi. 12 kromatik ses dizisini, gerilemesine hareket, çevirim ve çevirimin gerilemesine hareketi gibi olanaklardan yararlanarak düzenli bir biçimde kullandı (Opus 25 Piyano Süiti, Nefesli Beşlisi). Sisteme tam anlamıyla 3. Yaylılar Dörtlüsü ‘nde ve Orkestra İçin Çeşitlemelerde egemen oldu.

1925’ten başlayarak Berlin’de bir kontrapunto sınıfını yönetti, ama 1933’te, Yahudi kökenli olduğu için nazi Almanyası’ndan ayrılmak zorunda kaldı. Bir süre Fransa’da yaşadı, ama onum buraya yerleşmesi için hiç kimse girişimde bulunmadı, bunun üstüne Schönberg kendisine kucak açan A.B.D’ne gitti. On yıl süreyle, yani 1944’e kadar burada ders verdi; ama yaşamının son döneminde kalp hastası oldu, ayrıca maddi sıkıntı çekti. Bu son dönemde, onikitonculuk sistemine son derece egemen oldu (Piyano Konçertosu ve Keman Konçertosu). Yapıtlarında dinsel düşünce her zaman için varlığını korumuştur (önce vaftiz olan besteci, daha sonra 1932’de yeniden Yahudiliğe döndü): Bunlardan librettosunu yazmış olduğu Musa ve Aaron (ya da Harun) adlı yapıtım tamamlayamamıştır; Bir Tekvin’e Prelüd’ü 1950’de tamamlayan bestecinin henüz başlangıç evresini oluşturduğu Modern Mezmurlar insanın yalnızlığı üstüne derin bir düşünceyi yansıtır.

Schönberg’in çalışmaları, müzik yazım tekniğindeki bir devrimin temelinde yer alır. Bestecinin getirmiş olduğu anlatım olanakları o kadar uçsuz bucaksız ve o kadar yenidir ki, yüzyıllar boyu varlığını sürdürmüş olan eski kavramları altüst etmiştir. Schönberg atonal (tonsuz) müzik yapan Viyana okulunun başkanıdır ve okul 1910’dan başlayarak, Schönberg’in doğrudan tilmizleri olan Alban Berg, Webern, Pisk, Krenek, vb. tarafından kurulmuştur. Schönberg’ in bütün çağdaş müziğin öncüsü olduğu söylenebilir.

Yorum Yazmak İster misiniz?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.