Arnold Schönberg ve Eserleri İle İlgili Bilgi

0

Arnold Schönberg kimdir ve ne yapmıştır? Arnold Schönberg hayat hikayesi, eserleri, besteleri, konçertoları hakkında bilgi.

Arnold SCHÖNBERG

13 Eylül 1874, Viyana — 13 Temmuz 1951, Los Angeles

Avusturyalı besteci. Yirminci yüzyıl müziğinin başlıca yaratıcılarından ve yenileyicilerinden, Alexander von Zemlinsky’den aldığı birkaç kontropunta dersi dışında kendi kendini yetiştirmiştir. Berlin’de Stern Konservatuvarın-da ve daha sonra Prusya Sanat Akademisi’nde öğretmenlik yapmış, Viyana’da özel dersler vermiştir. 1934’te Amerika’ya gitmiş,, California’ya yerleşmiş ve California Üniversitesi bestecilik öğretmeni olmuştur. Schönberg’in ilk yapıtları, Alman romantizminin, özellikle Wagner ve Mahler’in etkisindedir. Bu etki bütün yaratış hayatını yönetmiştir. Schönberg, Wagner kromatizminin kaçınılmaz sonucu olan atonaliteye kaymış. 1907-1915 yılları arasında «Beş Orkestra Parçası», «Pierrot Lunaire» melodramı gibi yapıtlarında tonal düzen bağlarından ayrılmış, yıkılan tonal düzen yerine yeni bir düzen koymak kaygısıyla, kromatik dizideki oniki notanın sıralanışına dayanan kuralları getirmiştir. On iki ses düzeni (dodecaphonie) diye anılan bu kuralla klasik biçimleri ve romantik anlatımı birleştirmiş, bu yazıya saplanıp kalmamış, ara sıra tonal düzene uygun yapıtlar verdiği de olmuştur. Schönberg, Avrupa’da olsun, Amerika’da olsun birçok besteciyi yetiştirmiş ve çağımızın en yaygın, en etkileyici okulunu kurmuştur. En önemli iki öğrencisi de; Berg ile Webern’dir. Yukarıda adı geçenler yanında başlıca yapıtları: Alman romantizmi etkisinde bestelenmiş ilk eserinden «Verklaerte Nacht – Aydınlanan Gece», «Gurre-Lieder» adlı kantat, atonal ya da dizisel yapıtları arasında: «Die Glückliche Hand – Mutlu El» ve «Moses und Aaron – Musa ile Harun» adlı operalar, bariton ses ve yedi çalgı için «Serenade», 4 yaylı kuartet, «Orkestra Çeşitlemeleri», geniş ilgi uyandıran bir keman konçertosu, piyano konçertosu ve «Orkestra için Beş Parça».


VERKLAERTE NACHT «Aydınlanan Gece» Op. 4

İlk yorumu: 1899 Viyana.
Besteci koyu «romantik» bir coşkuyla yazdığı bu yapıtı önce yaylı çalgılar altılısı için düzenlemiş, daha sonra kontrabas da katarak yaylı çalgılar için orkestralamıştır. Schönberg’ in bu pek tanınmış verimi güçlü bir Wagner etkisi yansıtır. Yapıt, Richard Dehmel’in mehtaplı bir gecede rastlaşan mutsuz bir kadınla yabancı bir erkeğin aşkını anlatan aynı adlı şiirinden esinlidir ve beş bölümden kuruludur.


KEMAN KONÇERTOSU Op. 36

İlk yorumu: 1960 Philadelphia.
Bestecinin en önemli veriminden biridir. 1936 yılında California’ da yazılmış, Anton Webern e adanmıştır. Uç bölümden kuruludur: «Poco Allegro», «Andante grazioso» ve «Allegro». «12 ses düzeni» nin bu tipik örneği partisyondaki olağanüstü güçlükler nedeniyle pek sık çalınmamakla beraber 20. yüzyıl müziğinin üslup ve biçim açısından ilgi çekici bir verimi olarak kabul edilmektedir.

Yorum Yazmak İster misiniz?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.