Atatürk Kronolojisi

0

Atatürk Kronolojisi, Kronolojik sıra ile Atatürk’ün hayatının önemli anları, gelişmeler, savaşlar ve tarihleri.

ATATÜRK KRONOLOJİSİ

1881 Mustafa’nın Selanik’te doğuşu.

1893 Mustafa’nın Selanik Askeri Rüştiyesi’ne yazılması ve öğretmeni Mustafa Efendi’nin kendisine “Kemal” adını takması

1896 Mustafa Kemal’in Manastır Askeri İdadisini bitirerek İstanbul’da Harp Okulu’na girişi.

13 Mart 1899 Mustafa Kemal’in Manastır Askeri İdadisi’ni bitirerek İstanbul’da Harp Okulu’na girişi.

10 Şubat 1902 Mustafa Kemal’in Harp Okulu’nu teğmen rütbesiyle bitirerek Harp Akademisi’ne geçmesi.

11 Ocak 1905 Mustafa Kemal’in Kurmay Yüzbaşı olarak Harp Akademisinden

mezun olması ve merkezi Şam’da bulunan Beşinci Ordu emrine verilmesi.

Ekim 1905 Mustafa Kemal’in bazı arkadaşlarıyla birlikte Şam’da gizli “Vatan ve Hürriyet Cemiyeti’ni kurması.

20 Haziran 1907 Mustafa Kemal’in rütbesinin Kolağalığına (kıdemli Yüzbaşı) yükseltilmesi.

13 Ekim 1907 Mustafa Kemal’in Selanik’te III. Ordu’ya atanması.

15-16 Nisan 1909 Mustafa Kemal’in 31 Mart (13 Nisan) ayaklanması üzerine Hareket Ordusunun kurmay başkam olarak İstanbul’a hareket etmesi.

6 Eylül 1909 Mustafa Kemal’in Selanik’te III. Ordu Piyade Subay talimgahı komutam olması (Aynı yıl içinde Kolağası rütbesiyle 38. Piyade Alayı komutanı olmuştur.)

Mayıs 1910 Mustafa Kemal’in Mahmut Şevket Paşa’nın kurmay başkanı olarak Arnavutluk hareketlerinde bulunması.

Eylül 1910 Fransa’da yapılan manevralara Türk Ordusu temsilcisi olarak katılması.

13 Eylül 1911 Mustafa Kemal’in İstanbul’a Genelkurmay’a nakledilmesi.

27 Kasım 1911 Mustafa Kemal’in Binbaşılığa yükselmesi.

22 Aralık 1911 Mustafa Kemal’in İtalyan-Osmanlı Trablus savaşında Tobruk Taarruzunu başarıyla idare etmesi.

25 Kasım 1912 Mustafa Kemal’in Bahrişefid Boğazı (Çanakkale) Kuva-yı Mürettebesi Şubesi Müdürlüğü’ne atanması.

27 Ekim 1913 Mustafa Kemal’in Sofya Ateşemiliteri olması.

1 Mart 1914 Mustafa Kemal’in Yarbaylığa yükselmesi.

2 Şubat 1915 Mustafa Kemal’in Tekirdağ’da 19. Tümeni kurmaya başlaması (25 Şubat 1915’te Tümen kuruluşunu tamamlayarak Maydos’a gelmiştir).

25 Nisan 1915 İtilaf Devletleri’nin Arı Burnu’na asker çıkarmaları üzerine Mustafa Kemal’in tümeniyle düşmanı önleyerek durdurması.

1 Haziran 1915 Mustafa Kemal’in Albaylığa yükselmesi.

8-9 Ağustos 1915 Mustafa Kemal’in Anafartalar Grubu Komutanlığına atanması.

10 Ağustos 1915 Mustafa Kemal’in bizzat idare ettiği taarruzla Anafartalar Cephesi’nde düşmanı geri atması.

17 Ağustos 1915 Mustafa Kemal’in Kireçtepe’de zafer kazanması.

21 Ağustos 1915 Mustafa Kemal’in II. Anafartalar Savaşını kazanması.

14 Ocak 1916 Mustafa Kemal’in Edirne’de XVI. Kolordu Komutanlığına başlaması.

1 Nisan 1916 Mustafa Kemal’in Mirlivalığa (Tümgeneral) yükselmesi.

7-8 Ağustos 1916 Mustafa Kemal’in Bitlis ve Muş’u düşman elinden geri alması.

7 Mart 1917 Mustafa Kemal’in Diyarbakır’daki II. Ordu Komutanı vekilliğine atanması.

16 Mart 1917 Mustafa Kemal’in Halep’teki, VII. Ordu Komutanlığına asil olarak atanması.

5 Temmuz 1917 Mustafa Kemal’in Diyarbakır II. Ordu Komutanlığına atanması.

20 Eylül 1917 Mustafa Kemal’in VII. Ordu Komutanı sıfatıyla memleketin ve Ordunun durumunu açıklayan tarihi raporunu göndermesi.

15 Ekim 1917 Mustafa Kemal’in VII. Ordu Komutanlığından ayrılarak İstanbul’a dönmesi.

15 Aralık 1917 Mustafa Kemal’in Veliaht Vahdettin ile Almanya’ya gitmesi.

16 Aralık 1917 Mustafa Kemal’e “Birinci Rütbeden kılıçlı Mecidi Nişanı” verilmesi.

4 Ocak 1918 Almanya gezisinden dönmesi.

7 Ağustos 1918 Mustafa Kemal’in Filistin’de VII. Ordu Komutanlığına ikinci defa tayin olması.

26 Ekim 1918 Mustafa Kemal’in komuta ettiği birlikleri tarafından düşman taarruzunu Halep’in kuzeyinde bugünkü sınırlarımız üzerinde durdurması.

31 Kasım 1918 Mustafa Kemal’in Yıldırım Orduları Grubu Komutanı olması.

13 Kasım 1918 Mustafa Kemal’in Yıldırım Orduları Grubu Komutanlığı’nın lağvı üzerine İstanbul’a gelmesi.

30 Nisan 1919 Mustafa Kemal’in IX. Ordu Müfettişi olması.

15 Mayıs 1919 Mustafa Kemal’in padişah Vahdettin ile görüşmesi.

16 Mayıs 1919 Mustafa Kemal’in Samsun’a gitmek üzere Bandırma Vapuru ile İstanbul’dan ayrılması.

19 Mayıs 1919 Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkması.

11-22 Haziran 1919 Mustafa Kemal’in Amasya’dan gönderdiği genelge ile, Milli Kuvvetleri bir gaye ve teşkilat çevresinde toplamak amacıyla Sivas Kongresi’ni toplanmaya çağırması.

26 Haziran 1919 Amasya’dan Sivas’a hareketi.

3 Temmuz 1919 Mustafa Kemal’in Erzurum’a ilk gelişi.

8-9 Temmuz 1919 Mustafa Kemal’in resmi görevinden ve askerlikten çekilmesi.

23 Temmuz 1919 Erzurum Kongresi’nin toplanması ve Mustafa Kemal’in Sivas Kongresi’ne başkan seçilmesi.

4 Eylül 1919 Sivas Kongresi’nin toplanması ve Mustafa Kemal’in Sivas Kongresine başkan seçilmesi.

11 Eylül 1919 Mustafa Kemal’in Anadolu ve Müdaa-i Hukuk Cemiyeti Heyeti Temsiliyesi Başkanlığına seçilmesi.

20-22 Ekim 1919 Mustafa Kemal’in İstanbul’dan gelen Bahriye Nazırı Salih Paşa ile Amasya’da görüşmesi ve Amasya Protokolünün imzalanması

7 Kasım 1919 Mustafa Kemal’in İstanbul’da toplanması kararlaştırılan Osmanlı Meclisi için Erzurum’dan Milletvekili seçilmesi. (B.M. Meclisi’nin I. Dönemi için yapılan seçimde ve ondan sonraki seçimlerde Ankara’dan Milletvekili seçilmiştir.)

27 Aralık 1919 Mustafa Kemal’in Heyeti Temsiliye ile birlikte Ankara’ya gelmesi.

16 Mart 1920 İstanbul’un İtilaf Devletleri tarafından işgali üzerinde Mustafa Kemal’in durumu bütün devletler ve millet meclisleri nezdinde protesto etmesi ve Ankara’da yeni bir millet meclisi toplama teşebbüsüne geçmesi.

23 Nisan 1920 Mustafa Kemal’in Ankara’da Türkiye Büyük Millet Meclisini açması.

24 Nisan 1920 T.B.M.M.’nin Mustafa Kemal’i Başkanlığa seçmesi.

11 Mayıs 1920 Mustafa Kemal’in İstanbul Hükümetince ölüm cezasına çarptırılması. (Bu karar 24 Mayıs 1920’de padişah tarafından onaylanmıştır.)

13 Eylül 1920 Mustafa Kemal tarafından Halkçılık programının Büyük Millet Meclisi’ne sunuluşu.

5 Aralık 1920 Mustafa Kemal’in İstanbul’dan gelen Osmanlı delegeleri Ahmet İzzet ve Salih Paşalarla Bilecik tren istasyonunda görüşmesi.

10 Mayıs 1921 Mustafa Kemal tarafından B.M. Meclisi’nde Anadolu ve Rumeli Müdaa-i Hukuk Grubunun kurulması ve kendisinin Grup Başkanı seçilmesi.

13 Haziran 1921 Mustafa Kemal’in Fransız Temsilcisi F. Bouillon ile Ankara’da görüşmesi.

5 Ağustos 1921 Büyük Millet Meclisi tarafından Mustafa Kemal’e Başkomutanlık görevinin verilmesi.

23 Ağustos 1921 Mustafa Kemal’in 22 gün 22 gece süren Sakarya Meydan Muharebesi’ni idareye başlaması.

13 Eylül 1921 Mustafa Kemal’in Sakarya Zaferi’ni kazanması.

19 Eylül 1921 Mustafa Kemal’e Büyük Millet Meclisi tarafından Müşirlik (Mareşallik) rütbesinin ve Gazi ünvanının verilmesi.

26 Ağustos 1922 Gazi Mustafa Kemal’in Kocatepe’den büyük taarruzu idareye başlaması.

30 Ağustos 1922 Gazi Mustafa Kemal’in Dumlupınar’da Başkomutan Meydan Sa-vaşı’nı kazanması.

10 Eylül 1922 Mustafa Kemal’in İzmir’e girişi.

1 Kasım 1922 Mustafa Kemal’in teklifi üzerine Büyük Millet Meclisi’nin saltanatın kaldırılmasına karar vermesi.

14 Ocak 1923 Gazi Mustafa Kemal’in annesi Zübeyde Hanım’ın İzmir’de vefaatı.

29 Ocak 1923 Gazi Mustafa Kemal’in İzmir’de Latife (Uşaklıgil) ile evlenmesi (5 Ağustos 1925’te ayrılmışlardır).

17 Şubat 1923 Gazi Mustafa Kemal’in İzmir’de İlk Türkiye İktisat Kongresi’ni açması.

13 Ağustos 1923 Gazi Mustafa Kemal’in ikinci defa Büyük Millet Meclisi Başkanı seçilmesi.

11 Eylül 1923 Gazi Mustafa Kemal’in Halk Partisi’ni kurması.

29 Ekim 1923 Cumhuriyet’in ilanı ve Gazi Mustafa Kemal’in ilk Cumhurbaşkanı seçilmesi.

1 Mart 1924 Gazi Mustafa Kemal’in Büyük Millet Meclisi’nin açışı ve halifeliğin kaldırılması ile öğrenimin birleştirilmesi gereğini konuşmasında belirtmesi.

23 Ağustos 1925 Gazi Mustafa Kemal’in Kastamonu’da ilk defa şapka giymesi.

3 Ekim 1926 İstanbul’da Sarayburnu’nda Mustafa Kemal’in ilk heykelinin dikilmesi.

1 Temmuz 1927 Gazi Mustafa Kemal’in Cumhurbaşkanı sıfatıyla ilk defa İstanbul’a gelmesi.

15-20 Ekim 1927 Gazi Mustafa Kemal’in C.H.P. ikinci kurultayında Tarihi Büyük Nutku’nu söylemesi.

1 Kasım 1927 Gazi Mustafa Kemal’in ikinci defa Cumhurbaşkanı seçilmesi.

4 Kasım 1927 Gazi Mustafa Kemal’in Ankara Etnografya Müzesi önünde ve Yenişehir’de dikilen heykellerinin açılması.

20 Mayıs 1928 Afgan Kralı Amanullah Han’ın Gazi Mustafa Kemal’i Ankara’da ziyareti.

9-10 Ağustos 1928 Gazi Mustafa Kemal’in Sarayburnu’nda Türk Halifeleri hakkındaki nutkunu söylemesi.

12 Nisan 1931 Gazi Mustafa Kemal tarafından Türk Tarih Kurumunun kurulması.

4 Mayıs 1931 Mustafa Kemal’in üçüncü defa Cumhurbaşkanlığına seçilmesi.

12 Haziran 1932 Irak Kralı Emir Faysal’ın Ankara’da Mustafa Kemal’i ziyareti.

12 Temmuz 1932 Gazi Mustafa Kemal tarafından Türk Dil Kurumunun kurulması.

4 Ekim 1933 Yugoslavya Kralı Aleksandre’ın Gazi Mustafa Kemal’i İstanbul’da ziyareti.

29 Ekim 1933 Gazi Mustafa Kemal’in Cumhuriyet’in 10. yıldönümü dolayısıyla tarihi nutkunu söylemesi.

16 Haziran 1934 İran Şeyhinşahı Rıza Pehlevi’nin Gazi Mustafa Kemal’i Ankara’da ziyareti.

24 Kasım 1934 Büyük Millet Meclisi’nin Mustafa Kemal’e ATATÜRK soyadını veren kanunu kabul etmesi.

1 Mart 1935 Atatürk’ün dördüncü defa Cumhurbaşkanı seçilmesi.

4 Eylül 1936 İngiltere Kralı Edward VIII.’in İstanbul’da Atatürk’ü ziyareti.

11 Haziran 1937 Atatürk’ün çiftliklerini devlete ve bir kısım gayrimenkullerini Ankara Belediyesi’ne bağışlaması.

30 Mart 1938 Atatürk’ün hastalığı hakkında Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğince ilk defa resmi tebliğ yayınlanması.

19 Haziran 1938 Romanya Kralı Karol II.’nin Atatürk’ü İstanbul’da ziyareti.

5 Eylül 1938 Atatürk’ün vasiyetnamesini yazması (Açılış 28 Kasım 1958).

6 Ekim 1938 Atatürk’ün hastalık durumu hakkında günlük resmi tebliğler yayımına başlanması.

10 Kasım 1938 Atatürk’ün ölümü.

21 Kasım 1938 Atatürk’ün cenazesini Etnografya Müzesi’ndeki geçici kabre törenle konulması.

10 Kasım 1953 Atatürk’ün naaşının Etnografya Müzesindeki geçici kabrinden Anıtkabir’e nakledilmesi.

1981 UNESCO’nun aldığı bir kararla Atatürk’ün doğumunun yüzüncü yılının bütün dünyada Atatürk Yılı olarak kutlanması.

Yorum Yazmak İster misiniz?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.