Atom Çekirdeği İle İlgili Bilgi

0

Atom çekirdeği nedir, temel özellikleri nelerdir? Çekirdek kuvvetleri, bağlama enerjisi, çekirdeklerin karalılığı ile ilgili bilgi.

ATOM ÇEKİRDEĞİ

Atom Çekirdeğinin Temel Özellikleri

Bütün atomların çekirdekleri iki tür tanecikten oluşur: Protonlar ve nötronlar. Bunun tek istisnası hidrojen atomunun çekirdeğidir. Hidrojenin çekirdeği yalnızca bir protondan oluşur.

Proton ve nötron için ortak bir isim olarak nükleon da kullanılır.

Atom çekirdeğinin özellikleri bazı niceliklerle açıklanır. Bunlar atom numarası, nötron sayısı ve kütle numarasıdır. Atom çekirdeğindeki proton sayısına atom numarası denir ve Z ile gösterilir.

Atom çekirdeğindeki nötron sayısına nötron sayısı denir ve N ile gösterilir.

Atom çekirdeğindeki proton ve nötron sayılarının toplamına kütle numarası denir ve A ile gösterilir.

Buna göre; A = Z + N olur.

Elementlerin bu özellikleri için geliştirilmiş standart bir gösterim şekli vardır. Örneğin kütle numarası A, atom mumarası Z olan bir X elementi şekildeki gibi gösterilir. \displaystyle _{Z}^{A}X

Çekirdek Kuvvetleri

Aynı yüklü protonlar birbirini ittiği halde atom çekirdeği dağılmadan kalır. Çünkü protonlar arasındaki elektrostatik itme kuvvetlerini yenen başka bir kuvvet vardır. Komşu iki proton, iki nötron ve proton – nötron çifti arasında etkin olan bu çekme kuvvetine güçlü (yeğin) nükleer kuvvet denir. Güçlü nükleer kuvvete güçlü çekirdek kuvveti de denir.

Çekirdekte ortaya çıkan diğer bir kuvvet de zayıf nükleer kuvvet tir. Kısa menzilli olan zayıf nükleer kuvvet, çekirdek parçalanıp başka taneciklere dönüşürken ortaya çıkar. Bu kuvvet sürekli etkin değildir.

Bağlanma Enerjisi

Atom çekirdeğinde nükleonlar, aralarındaki güçlü çekirdek kuvvetleri ile bir arada kalırlar. Böyle bir çekirdeği proton ve nötronlarına ayırmak için çekirdeğe bu çekim kuvvetlerini yenecek miktarda enerji verilmesi gerekir. Birçok çekirdekte, birbirlerine bağlı nükleonların enerjisi, aynı nükleonların ayrı ayrı dururken sahip oldukları enerjiden daha küçüktür. Yani nükleonlar bir araya gelirken enerji harcarlar.

Bir çekirdeği taneciklerine ayırmak için gereken enerji, bu taneciklerin çekirdeği oluşturmak için bir araya gelirken verdikleri enerjiye eşittir. Bu enerjiye bağlanma enerjisi denir.

Çekirdeklerin Kararlılığı ve Bağlanma Enerjisi

Bir atom çekirdeği, kendisini oluşturan nükleonlar dağılmadan bütünlüğünü koruyorsa, bu çekirdeğe kararlı çekirdek denir. Çekirdeğin kararlılığını, protonlar arasındaki elektrostatik itme kuvveti ile, tüm nükleonlar arasındaki güçlü çekirdek çekme kuvvetlerinin dengesi belirler. Çekirdekte proton ve nötron sayılarının eşit olması bu kararlılığı artırır, ancak yeterli değildir.

Yorum Yazmak İster misiniz?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.