Ayas Paşa Kimdir?

0

Osmanlı sadrazamlarından birisi olan Mehmed Ayas Paşa ile ilgili genel bilgilerin kısaca verildiği sayfamız.

Ayas Paşa, tam adı Mehmed Ayas paşa (d. 1482, Avlonya – ö. 13 Temmuz 1539, İstanbul), Osmanlı sadrazamı (1536-39).

Arnavut devşirmesi olarak Enderun’da yetişti. Yeniçeri Ocağı’na girdi; 1514’te yeniçeri ağalığına yükseldi. Çaldıran Savaşı’ndan (1514) sonra, Güneydoğu Anadolu’nun alınmasında ve Dulkadiroğulları ile yapılan savaşlarda yararlık gösterdi. 1516-17 Mısır seferinde bulundu. 1519’da yeniçeri ağalığından alınarak Anadolu beylerbeyliğine gönderildi.

Canberdi Gazali Ayaklanması’nın bastırılmasından sonra Şam beylerbeyi oldu; 1523’te vezir olarak İstanbul’a döndü. 1526 Macaristan seferi ile sonraki bütün seferlere katıldı. Makbul İbrahim Paşa’nın idamından sonra, 15 Mart 1536’da sadrazamlığa getirildi. 1537’de Arnavutluk ve Korfu, 1538’de Boğdan seferlerinde seraskerlik etti. Boğdan seferinde vebaya yakalandı ve İstanbul’a dönüşünde öldü.

Ayas Paşa yetkin bir devlet adamı olmaktan çok, başarılı bir komutan olarak tanınmıştır. Servetini hayır işlerine harcamış, Tekirdağ’ın Saray kasabasında bir külliye, İstanbul’da da sonradan kendi adıyla anılan semte bir cami yaptırmıştır.

Yorum Yazmak İster misiniz?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.