Bakteriyoloji İle İlgili Bilgi

0

Bakteriyoloji nedir? Bakteriyoloji bilimi neyi inceler, tarihçesi, özellikleri, çalışma yapan bilim adamları hakkında bilgi.

Bakteriyoloji

Bakteriyoloji; mikrobiyolojinin bakterileri inceleyen dalıdır. Bakteriyolojinin başlangıcı, mikroskopun geliştirildiği döneme değin uzanır. Mikroorganizmaları ilk görebilen bilim adamı olan Hollandalı doğabilimci Antonie van Leeuwenhoek, 1683’te su, tükürük ve başka ortamlarda bazı “hayvancıklar” gördüğünü bildirdi. Bu gözlemleri 100-150 kat büyütmeli basit bir mercek sistemine dayanıyordu. Gördüğü mikroorganizmaların, bugün bildiğimiz bakterilerin çok daha büyük türlerinden olduğu sanılmaktadır. 1762’de her hastalıktan bir mikroorganizmanın sorumlu olduğu, bu organizmaların insan vücudu dışında üredikleri ve bir yerden öbürüne hava aracılığıyla taşındıkları ileri sürüldü.

19. yüzyılın ortalarına gelindiğinde, yalnızca birkaç tür bakteri tanınıyordu. Mikroskop kullanan az sayıda uzmanın küçük yapılarına ve hareketliliklerine ilgi duyduğu bakterilerin dünyası hakkındaki bilgiler oldukça sınırlıydı. Bakteri türleri hakkında bugünkü bilgilerimizin temelleri, Ferdinand Cohn’un 1853 ile 1872 yılları arasında bölümler halinde yayımlanan bakteri sınıflandırması üzerine çalışmasıdır. Cohn ve başka bilim adamları bakteri morfolojisi üstündeki araştırmalarda yoğunlaşırken, Louis Pasteur gibi bazı araştırmacılar da bakterilerle hastalıklar ve çürüme olayları arasındaki ilişkileri aydınlattılar. Böylece, o zamana kadar geçerli kabul edilen kendiliğinden üreme kuramını çürüterek tıbbi tedavide antisepsi anlayışını geliştirdiler.

Çağdaş bakteriyolojik tekniklerin gelişimi, 1870-75 arasında bakterileri, jelatin ve agar ile sertleştirilmiş besiyeri ortamlarında içinde bulundukları karışımlardan aynştırma ve boyama tekniklerinin bulunmasından sonra gerçekleşti. 1880 ve 1881’de Pasteur’ün bakterilerin neden olduğu iki hastalığa karşı hayvanları başarılı bir şekilde aşılaması en önemli buluşlardı. Pasteur’ün araştırmaları, hastalıklardan korunma ve hastalıkların tedavisinde aşılarla antiserumlardan yararlanmanın mümkün olduğunu göstererek bugünkü immünoloji biliminin temelini attı. Bazı bilim adamları da bakteriyolojiden süt ürünleri sanayisinde ve tarımda yararlandılar.

Bilimsel araştırmalar tarihi boyunca bakteriyolojiden birçok alanda yararlanılması, bu bilim dalı içinde bazı uzmanlık dallarının ortaya çıkmasına yol açtı. Bunların başlıcaları toprak bakteriyolojisi, klinik tanısal bakteriyoloji, sanayi bakteriyolojisi, deniz bakteriyolojisi, halk sağlığı bakteriyolojisi ve taksonomi ile uğraşan sistematik bakteriyolojidir.

Yorum Yazmak İster misiniz?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.