Birinci Dünya Savaşının Nedenleri İle İlgili Bilgi

0

Birinci Dünya Savaşının çıkış sebepleri / nedenleri ile ilgili bilgiler. Birinci Dünya Savaşının genel ve özel nedenleri nelerdir?

SAVAŞIN GENEL NEDENLERİ

1. Fransız İhtilali’nin Sonuçları
Fransız İhtilali’yle dünyaya yayılan düşünceler, devlet ve toplum hayatında birçok köklü değişikliğe neden olmuştur. Bu düşünceler siyasi olayları etkilemenin yanında sosyal içerikli hareketleri de ortaya çıkarmıştır. Özellikle milliyetçilik hareketleri 19. ve 20. yüzyıllarda tüm dünyada etkili olmuştur, italya ve Almanya’nın kuruluşu, 1830 ve 1848 ihtilalleri gibi birçok olay milliyetçilik düşüncesinin sonucu olarak ortaya çıkmıştır.

Avrupa ve Orta Doğu’daki bu hareketlilik, hiç kuşkusuz devletlerarası ilişkileri de etkilemiştir. Zaman zaman bu isyanları kışkırtan devletler gelecekte kendileri içinde tehdit unsuru olacak olan milliyetçilik düşüncesinin daha da güçlenmesine neden olmuşlardır.

2. Sanayi İnkılabı (Endüstri Devrimi)

Özellikle buhar gücünün sanayide kullanılmaya başlanmasıyla o güne kadar el tezgâhlarında insan gücüne dayalı olan üretim, makinelerde seri olarak gerçekleşmeye başladı.

19. yüzyılda etkisini iyice artıran sanayileşme hareketleri, sadece Avrupa ve Asya’yla sınırlı kalmayıp büyük devletlerin eliyle bütün dünyayı etkileyecek bir durum aldı. Hammadde ve pazar arayışları daha da artarak sömürgeci devletler arasındaki rekabetin artmasına neden olmuştur. Bu gelişmeler devletleri sınırsız bir silahlanma yarışına itmiş ve çıkar çatışmaları da devletlerarası bloklaşmalara neden olmuştur.

Sömürgecilik (empeıyalizm): Bir devletin, kendi sınırları dışındaki topraklarda egemenlik kurması, o toprakların yeraltı ve yerüstü kaynaklarına sahip olarak ekonomik ve siyasi çıkar elde etmesidir.

SAVAŞIN ÖZEL NEDENLERİ

♦ Siyasi birliğini geç sağlayan Almanya’nın sanayisi için İngiltere ile hammadde ve pazar rekabetine girmesi

♦ Dünya üzerinde geniş bir sömürge imparatorluğu kuran ingiltere’nin yeni bir güç olarak ortaya çıkan Almanya’yı saf dışı bırakmak ve sömürgelerini korumak istemesi

♦ Fransa’nın 1871 Sedan Savaşı ile Almanya’ya kaptırdığı Alsace-Loraine bölgesini geri almak istemesi

♦ Rusya’nın boğazlardan geçerek Akdeniz’e ulaşmak istemesi ve bu yollara müdahale edebilecek Almanya ve Avusturya gibi devletleri ortadan kaldırmak istemesi

♦ İtalya’nın Akdeniz’de hâkimiyet kurmak istemesi

♦ İtalya’nın sömürgeler elde etmeyi ve Avusturya-Macaristan hakimiyetindeki yerleri kurtarmayı istemesi

♦ Balkanlar’daki Avusturya ve Rusya’nın başını çektiği Slav-Ger-men çatışması

♦ Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’nun toprak bütünlüğünü korumak istemesi

1914 yılına gelindiğinde Avusturya, Sırbistan üzerindeki üstünlüğünü sürdürmek ve kendi sınırları içindeki Sırpların yaşadığı şehirleri kaybetmemek için her fırsatta Sırbistan üzerindeki baskısını artırıyordu. Bu baskılar üzerine, 28 Haziran’da Avusturya-Macaristan veliahtı Franz Ferdinant ve eşinin bir Sırplı tarafından öldürülmesi dünyayı 4 yıl kana bulayacak bir savaşa sürüklemiştir. Bu durum I. Dünya Savaşı’nın görünen nedenini oluşturmuştur.

Yorum Yazmak İster misiniz?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.