Birleşmiş Milletler Günü İle İlgili Yazı

0

Her yıl 24 Ekim’de kutlanan Birleşmiş Milletler Günü anlam ve önemi ile Birleşmiş Milletler örgütünü ve amaçları ile ilgili bilgiler.

Birleşmiş Milletler Bayrağı

TARİHÇESİ, ANLAM VE ÖNEMİ:

Bugün dünyada var olan milletlerin birbirleriyle hemen her alanda ilişki kurup, sorunlarını barışçı yollarla çözmeleri gereği herkes tarafından kabul edilmektedir. Böylece her devlet kendi bireylerine barış ve özgürlükle birlikte rahat ve huzur da verebilecektir.

Oysa tarihte milletlerin birbirlerine büyük kin ve düşmanlıklar beslemesi ve arkasından kanlı savaşların yapılması, dünyada milletlerin ortak çıkarlarını gözeten, amacı; barış, insan haklarının savunulması ve mutlu bir insanlık geleceği olup, tüm dünya milletlerini bir araya getiren bir örgüte ihtiyaç duyulması sonucunu doğurmuştur.

Bu amaçla Birinci Dünya Savaşından sonra küçükk devletlerin girişimiyle merkezi Cenevre’de olan bir Milletler Cemiyeti kurulmuştur. Fakat dünyadaki güçlü ve büyük devletlerin bu örgüte katılmaları sonunda, çalışmalarında etkisiz kalmıştır. Bunun üzerine İkinci Dünya Savaşı yıllarında, savaşın sorumlusu olarak görülen Almanya karşısında 1941 yılında Amerika Birleşik Devletleri ile İngiltere’nin birleşmesi, 1942’de Sovyetler Birliği, 1943’te Çin ve Fransa’nın katılmasıyla bu beş devlet arasında Birleşmiş Milletler Beyannamesi imzalandı. Böylece Birleşmiş Milletlerin temelleri atılmış oldu. Dünyayı derinden sarsan İkinci Dünya Savaşından hemen sonra ilk kurucu beş büyük devletin çağrısıyla 24 Ekim 1945’te 51 devlet tarafından Birleşmiş Milletler Anayasası imzalanarak yürürlüğe girmiştir.

Türkiye, 1945 yılında bu örgüte katılmış ve Birleşmiş Milletlerin 51 kurucu üyesi arasında yer almıştır.

Önderimiz Atatürk’ün ulusumuz ve tüm dünya uluslarınca benimsenen “Yurtta barış, dünyada barış” sözünün gereğini bugün Birleşmiş Milletler örgütü.de kendine rehber edinmiştir. Şu anda 159 üyesi bulunan Birleşmiş Milletler örgütü, tüm dünya devletlerinin çeşitli sorunlarına çareler arayıp, çözümler bulmayı amaçlayan çok büyük bir güce sahiptir. Dünyada bugüne değin bir Üçüncü Dünya Savaşı çıkmadıysa bunu başaran da bir bakıma Birleşmiş Milletler örgütüdür.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÖRGÜTÜ VE AMAÇLARI

Birleşmiş Milletler örgütünün merkezi New York’tadır. Örgüte bağlı olarak çalışan 6 yönetim bölümü vardır.

1 — GENEL KURUL: Örgüte üye bütün devletlerin katıldığı tek örgüttür. Üye devletlerin 5 temsilcisi bulunur ve yılda bir kez toplanır. Dünyadaki milletlerin birbirleriyle barış içinde işbirliği yapmalarını sağlar.

2 — GÜVENLİK KONSEYİ: Dünya barışı ve milletlerin güvenliğinden sorumludur. 5 sürekli ve genel kurulun seçtiği 6 üye olmak üzere 11 üyeden oluşur. Daimi üyeleri: ABD, İngiltere, Fransa, Rusya ve Çin Halk Cumhuriyeti’doir.

3 — EKONOMİK VE SOSYAL KONSEY: Genel Kurulun seçtiği 16 üyeden oluşur. Üyeler üç yıl süreyle seçilir. Birleşmiş Milletlerin ekonomik ve sosyal yönden daha yüksek duruma gelmesi için çalışmalar yapar.

4 — VESAYET KONSEYİ: Birleşmiş Milletler Anayasasına göre, henüz kendi kendini yönetemeyen milletlerin, ekonomik, sosyal ve kültürel ilerlemelerini sağlamak Vesayet Konseyi’nin görevidir. Konsey 5 daimi üye ve vesayet ilan eden devletlerin üyelerinden oluşur.

5 — MİLLETLERARASI ADALET DİVANI: Birleşmiş Milletler örgütünün mahkemesidir. Güvenlik Konseyi ve Genel Kurulca seçilmiş 15 yargıçtan kurulur. Hollanda’nın Lahey şehrinde, 9 yıl süreyle çalışır.

6 — SEKRETERLİK: Güvenlik Konseyinin önerisi ile Genel Kurul tarafından seçilir. Bu bölümün yöneticisi, tüm kurullara “Genel Sekreter” unvanıyla katılır ve bu kurullar tarafından kendisine verilen görevleri yerine getirir. Birleşmiş Milletler örgütünün çalışmaları hakkında Genel Kurul’a yıllık raporlar sunar.

Dünyayı ilgilendiren birçok sorunla ilgili olarak faaliyet gösteren ve Birleşmiş Milletlere bağlı olan diğer kuruluşlar da şunlardır:

1 — UNESCO: Birleşmiş Milletler, Bilim, Kültür ve Eğitim Örgütü.
2 — ICAO: Milletlerarası Sivil Havacılık Örgütü.

3 — FUND: Milletlerarası Para Fonu.

4 — WHO: Dünya Sağlık Örgütü.

5 — BANK: Milletlerarası Kalkınma ve Gelişme Bankası.

6 — FAÖ: Milletlerarası Gıda ve Tarım Örgütü.

Ayrıca bu kuruluşlara bağlı olarak çalışan ve uluslararası etkinlikler gösteren başka yan kuruluşlar da vardır.

Birleşmiş Milletler’in amaçları şunlardır:

A) Milletlerarası barışı korumak,

B) Milletlerarası dostluk bağlarını güçlendirip, ekonomik, sosyal, kültürel problemleri çözmek,

C) Barışın bozulmasında milletlerarası uyuşmazlıkları düzeltmek,

D) Irk, din, dil ve cins farkı gözetmeksizin insan haklarına saygıyı geliştirmek.

Yorum Yazmak İster misiniz?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.