Daha İle İlgili Cümleler

0

İçinde Daha kelimesi geçen cümle örneklerinin yer aldığı sayfamız. Aşağıda görmüş olduğunuz cümle örneklerinin tamamı Daha ile ilgili cümle kurma örnekleridir.

*** Son yıllarda yerel mahkemeler daha geniş bölgeleri kapsayacak biçimde yeniden düzenlenmiştir.

*** SSCB parçalanıp da Kafkas ülkeleri 1991 sonuna doğru bağımsızlıklarını ilan edince, Türkiye daha da rahatladı.

*** Bölgede daha önce hüküm süren Mamikonlu hanedanının zayıflaması üzerine, Bagratlılar en güçlü soylu ailelerden biri oldu.

*** Daha sonra valiliğe getirilen Smbat (Sembat) Ablabas da (Ebu’l-Abbas) halifeye bağlılığı sürdürdü.

*** Daha sonraki yapıtlarında Sovyet rejiminin amaçlarıyla uyum içinde olduğu görülmekle birlikte, resmen benimsenen sosyalist gerçekçilik yerine kendi romantik üslubunu korudu.

*** Bu ikinci kullanım biçimine Türkiye’de çok daha seyrek rastlanır.

*** Şükûh daha sonra amcası Evrengzib tarafından yakalattırılıp idam edildi.

*** Kışları uzun ve sert olan daha yüksek kesimler, yazın hayvan otlatmaya elverişlidir.

*** Büyük ölçüde vergilere dayanan kamu gelirleri genellikle harcamalara denk ya da biraz daha yüksektir.

*** 1940’lara değin küçük bir pamuk üretim merkezi olarak kalan kent daha sonra olağanüstü bir gelişme gösterdi.

*** paratifo, tifoya benzemekle birlikte sıklıkla daha hafif geçen bulaşıcı hastalık.

*** Yöntemin amacı işçiyi belli bir sürede daha çok üretmeye özendirmektir.

*** Boru içindeki elektromagnetik dalganın faz hızı ışığın boşluktaki hızından daha büyüktür; boru içine hirkaç santimetrelik aralıklarla yerleştirilen ortası delik metal perdeler aracılığıyla bu hızın düşürülmesi sağlanır.

*** Bu tür hızlandırıcılarda elde edilen protonlar, çevrimsel hızlandırıcılara beslenerek çok daha yüksek enerji düzeylerine yükseltilebilirler.

*** Bu fark parçacıkların her dönüşünde biraz daha büyür ve böylece oluşan faz farkı, hızlanma yerine yavaşlamaya neden olacak düzeye erişebilir.

*** Protonların, pratikte elde edilebilen enerji düzeylerinde, ışınım yoluyla yitirdikleri enerji miktarı çok daha küçük olduğundan proton senkrotronlarında maliyeti belirleyen ana öğe halka mıknatısın büyüklüğü olmaktadır.

*** Bu nedenle proton senkrotronlarıyla çok daha büyük enerji düzeylerine (örn. 800 GeV) çıkılabilmektedir.

*** En çok okunan Fransız dergilerinden biri olarak daha çok alt orta sınıfa seslenir.

*** Mayıs 1968’de öğrencilerin Sorbonne’da başlattığı protesto, okullardaki merkezi yapıyı değiştiren, öğrencilerin üniversite yönetimine daha fazla katılmasını sağlayan büyük bir eğitim reformunun gerçekleştirilmesini sağladı.

Yorum Yazmak İster misiniz?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.