Dünya Çocuk Kitapları Haftası

0

Her yıl Kasım ayının ikinci Pazartesi günü çeşitli etkinlikler ile kutlanan Dünya Çocuk Kitapları Haftası ile ilgili yazı.

Öğrencilerde okuma zevkini ve alışkanlığını geliştirmek, kitap sevgisini pekiştirmek, onların kitaplıklardan daha fazla yararlanmalarını sağlamak amacıyla okullarda Çocuk Kitapları Haftası düzenlenir.

Hafta boyunca kitap sergileri açılır. Kitap fuarları düzenlenir. İndirimli kitap satılır. Buralarda kimi yazarlarla, şairlerle tanışılır, konuşulur. Çevredeki kitaplıklar tanıtılır. Kitap okuma, tanıtma toplantıları yapılır. Kitapla ilgili özlü sözler derlenir, duyulur. Kitap kulüpleri yoğun çalışmalar yapar. Dergiler, gazeteler, radyo, televizyon kitapla ilgili yayınlar yapar. Okulda kitap sergileri açılır, okul ve sınıf kitaplıkları zenginleştirilir.
Dünya Çocuk Kitapları Haftası
İçinde yaşadığımız uzay çağında kitap hâlâ en değerli bilgi kaynağıdır. Duygu ve düşünceleri yeni kuşaklara aktarmada, yenilikleri dünyanın her yerine duyurmada kitaptan daha etkili başka bir araç yoktur. Kitaplar olmasaydı, bin bir güçlükle ortaya çıkan bilgiler unutulur giderdi. Her kuşak bilgileri yeniden bulmak zorunda kalırdı.

Yazının bulunması tarihin başlangıcı sayılır. En eski kitap günümüzden dört bin yedi yüzyıl önce Mısır’da papirüs bitkisinin geniş yaprakları üzerine yazılmıştır.

Kâğıdın bulunması, matbaanın Alman Gutenberg tarafından icat edilmesi, kitap basımını hızlandırmıştır. Ne yazık ki, matbaa ülkemize bulunuşundan 250 yıl kadar sonra, Lâle Devri’nde İbrahim Müteferrika tarafından getirilmiştir. Ondan önce kitaplar, kâtipler tarafından el ile yazılıyordu. Bu çok zaman alıyordu, az yazılıyordu, çok pahalı oluyordu. Ancak zenginler alıp okuyabiliyordu. Herkes kitaplardan yararlana-mıyordu.

Günümüzde gelişen baskı makineleri, kitap basımını çok hızlandırmıştır. Kısa sürede bir kitaptan yüz binlerce basma olanağı vardır. Baskı tekniğinin çok gelişmesi sayesinde; her yerde ve her zaman bu en iyi arkadaşlarımızı, kitapları bulabiliyoruz Çevremizdeki kitaplıklarda, bizim aradığımız kitabı kolayca bulmamıza yardımcı oluyor.

Kitapları tanımak, tanıtmak, okumayı vazgeçilmez bir tutku haline getirmek için; Birleşmiş Milletler eğitim, kültür örgütü UNESCO 1972 yılını “Dünya Kitap Yılı” ilân etmişti.

Eğitimimizde en yakın yardımcımız olan kitaplar, salt ders kitaplarından oluşma-maktadır. Bunların yanında kaynak kitaplar, ansiklopediler, masal, şiir, roman, gezi, anı, serüven kitapları da vardır.

Kitap seçmede büyüklerimiz, öğretmenlerimiz, arkadaşlarımız, kitaplık görevlileri, gazeteler, dergiler, radyo, televizyon bize yardımcı olur. Okumaya kolayca okuyup anlayıp haz duyacağımız kitaplardan başlamalıyız. Okudukça bilgimiz artar, duygularımız gelişir, dilimiz zenginleşir, daha üstün eserleri okuyabiliriz. Okuma yaşımızın altında bilgi ve anlatımı olan yapıtlar bize haz vermez. Çok üstün eserler, anlamakta zorluk çekeceğimiz için, bizi okumaktan bıktırır. Bu nedenlerle yaşımıza, bilgi düzeyimize uygun kitaplar okumalıyız.

Okumaya başladığımız kitabı bitirmeliyiz. Anlamakta zorluk çektiğimiz sayfaları tekrar okumalıyız. Bilinmeyen sözcükleri sözlükten bulup cümledeki anlamını bulmalıyız. Kitapta hoşumuza giden özlü sözler varsa bunları bir deftere yazmalıyız. Konunun anlatımına, olaylara, yerine, zamanına, kişilerine dikkat etmeliyiz. Kitabın konusunu, ana fikrini, çıkarılacak sonucu bulmaya çalışmalıyız. Okuduğumuz kitabın özetini bir deftere yarım sayfa olarak yazmak çok yarar sağlar.

Okuduğumuz kitabı yakınlarımıza, arkadaşlarımıza da fırsat buldukça anlatmalıyız. Okumaktan duyduğunuz hazzı onlara tattırmalıyız.

Bir ülkenin insanlarının kültür düzeyi, uygarlık alanındaki yeri, basılan, satılan, okunan kitapların nitelikleri ve sayıları ile ölçülür. Bu nedenle ileri ülkelerin aydın insanları gibi okumayı vazgeçilmez bir tutku haline getirmeliyiz.

Yorum Yazmak İster misiniz?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.