Faşizm İle İlgili Bilgi

0

Faşizm nedir? Faşizmin özellikleri ve tarihçesi, faşist liderler kimlerdir? Faşizm hakkında bilgi.

FAŞİZM

* Juan Peron ve eşi Eva 1940’lı ve 50’li yıllarda Arjantin’i yönettiler.

* General Fransisco Franko (savaşın galibi olarak, İspanya’yı yönetti (1939-75)

* Antonio Salazar 1932’den 1968’e kadar Portekiz’in diktatörüydü.

* Oswald Mosley, 1930’larda İngiliz Faşist Birliği’nin lideriydi.

Faşizm; bir ülke iktidarının bütün güçleri elinde tutmasını ve vatandaşların, ulusun iyiliği adına, iktidara tam bir bağlılık içinde olmaları gerekliliğini savunan siyasi bir görüştür.

I. Dünya Savaşı’ndan sonra, 1920’lerde İtalya’da ilk faşist hükümetin iktidara gelmesiyle birlikte, faşist fikirler destek bulmaya başladı. Faşizm kelimesi, Antik Roma’nın güç sembolü olan “fasces”den (saman demetine sarılmış balta) gelir.

GÜÇLE GELEN BAŞARI

Bir ulusun ancak; disiplin, zalimlik ve belirlenen bir irade ile başarıya ulaşabileceği, faşizmin temel savıdır. Faşistlere göre; dişe dokunur bir başarının elde edilmesi, bütün eylemleri haklı kılacaktır. Okulların, dinin, gazetelerin, sanat ve bilimlerin halka hizmet etmesi gereklidir. Askeri güç ve gizli polis, faşist iktidarın destekleyicisidir. Faşistler ayrıca; ırklarının ya da halkının diğerlerinden üstün olduğuna inanır.

GÜCÜN ELDE TUTULMASI

1922’de İtalya’nın faşist lideri Benito Mussolini, bir generalin iktidarı ele geçirme uğraşı nedeniyle yaşanan kaosu lehine çevirmeyi başardı. Kendini Duce (Lider) olarak tanımladı ve iş çevrelerinin desteğini kazandı. Ancak; onun yönetimindeki İtalya 2.Dünya Savaşı’nda yenildi ve kendi halkı tarafından öldürüldü. 1930’lu ve 1940’lı yıllarda Japonya ve Macaristan’da da faşistler iktidara geldiler.

NAZİ ALMANYASI

Almanya’da, işsizliğe ve fakirliğe son vereceğini vaat eden Nazi lideri Adolf Hitler, 1933 seçimlerini kazandı. Führer (Lider) olunca karşıtlarını yok etti ve milyonlarca Yahudinin, çingenenin ve diğer muhaliflerin öldürülmelerini emretti. 1939’da 2. Dünya Savaşı’nı başlattı, ancak; 1945 yılında Almanya savaşı kaybedince intihar etti.

MODERN AŞIRI UÇLAR

Bazı iktidarlar hala, faşist fikirleri takip etmektedir. Ama hiçbiri faşizmi kabul etmeye yanaşmamaktadır. Çünkü; faşizm Hitler ve Mussolini’nin rejimini çağrıştırmaktadır. Birçok ülkede, küçük ve aşırı uçta bulunan bazı partiler, açıkça faşizmi ve ırkçılığı desteklemektedirler ama seçimlerde çok az oy alırlar.

ÇELİK PAKTI

1939 Mayıs’ında iki faşist diktatör, Adolf Hitler (Almanya) ve Benilo Mussolini (İtalya) adına Çelik Paktı denilen bir askeri anlaşma imzaladılar. 1940’da Mussolini, Hitlerin yanında 2.Dünya Savaşı’na girdi. 1941 yılında Hitler Sovyetler Birliği’ne saldırınca; Doğu Avrupa’nın bazı faşist devletleri de Pakt’a katıldı. Dört yıl sonra, 2. Dünya Savaşı’nın sonunda, Hitler’in çöküşünde Pakt ülkelerinin tamamının payı vardı.

Yorum Yazmak İster misiniz?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.