Fatih ve Uzun Hasan

0

Büyük Osmanlı İmparatoru Fatih Sultan Mehmet ile Akkoyunlu hükümdarı olan Uzun Hasan arasındaki ilişki ve Otlukbeli Savaşı hakkında bilgi.

Fatih Sultan Mehmet
Fatih, İstanbul’un fethinden sonra Balkanlarda ve Anadolu’da birçok fetih hareketlerine girişti. Anadolu’da İsfendiyaroğulları Beyliğini, Trabzon Rum İmparatorluğunu ve Karamanoğulları Beyliğini Osmanlı ülkesine kattı.

Bu sırada Doğu Anadolu’da XV. yüzyılın başlarında kurulmuş olan Akkoyunlu Türk Devleti çok kuvvetlenmişti. Fatih’in Anadolu’da Türk birliğini kurduğu sırada bu devletin başında Uzun Hasan isminde bir hükümdar bulunuyordu. Uzun Hasan bu tarihlerde Karakoyunlu devletini ortadan kaldırmış, Doğu Anadolu, İran ve Horasan ülkelerini alarak Akkoyunlu devletini büyük ve kuvvetli bir devlet haline getirmişti.

Uzun Hasan doğuda kazandığı bu başarılarından dolayı gurura kapılmış, Osmanlılara düşmanca bir durum almıştı. Nitekim Fatih’in memleketini elinden aldığı Karamanoğlu, Uzun Hasan’a sığınmış, ondan yardım istemişti. Fatih Sultan Mehmet’i küçümseyen Uzun Hasan ise, kendisini tıpkı Timur yerine koyarak Karamanoğlu’nun hakkını aramak için harekete geçmiş, bu amaçla Anadolu’ya asker göndermişti. Onun bu hareketi ve Anadolu Türk birliğini bozmak için çalışmaları Fatih’in canını çok sıkmıştı. Bunun üzerine Fatih 1473 yılında büyük bir ordu ile Akkoyunluların üzerine yürüdü.

Savaş Erzincan yakınlarında Otlukbeli denilen yerde oldu. Uzun Hasan, Osmanlı ordusunun üstün kuvveti karşısında büyük bir bozgunluğa uğradı (1473). Bu zaferden sonra Anadolu’nun doğu memleketlerinden birtakımı Osmanlı ülkesine katıldı. Akkoyunlu devleti ise bu yenilgiden sonra kendisini bir daha toparlayamadı ve akabinde Uzun Hasan’ın ölümünden sonra sonsuza kadar dağıldı.

Yorum Yazmak İster misiniz?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.