Gagne’nin Zihinsel Gelişim Kuramı

0

Robert Gagne’nin zihinsel gelişim kuramı nedir, özellikleri nelerdir? Gagne’nin zihinsel gelişim kuramı hakkında bilgi.

GAGNE’NİN ZİHİNSEL GELİŞİM KURAMI

* Gagne’ye göre çocuk öğrenme adına doğuştan bir donanımla dünyaya gelir. (Kendisine verilecek olan her şeyi almaya hazır hale gelir.) Daha sonra ki zihinsel gelişimi de bu doğuştan getirdiği potansiyelle, yaşam süresince elde ettiği deneyimlerinin birikimine bağlı olarak ortaya çıkar. Onun için tüm bilgilerin kaynağı, deneyimlerdir. Bu deneyimler, bireyin zihinsel gelişimine katkı sağlar.

* Gagne’ye göre zihinsel gelişimin aşamaları

1. İşaret öğrenme

Bireyin uyarıcılara tepki vermeyi öğrendiği aşamadır, (klasik şartlanma yoluyla)

2. Uyarıcı-davranış ilişkisini öğrenme

Birey, uyarıcı İle davranış arasında bağ kurarak öğrenir. (Edimsel koşullanma yoluyla öğrenme)

3. Zincirleme

Birbirini takip eden(izleyen) etkinliklerin öğrenilmesidir.

4. Sözel bağ kurma

Bireyin kelimeler ile anlamları arasında ilişki kurduğu aşamadır.

5. Ayırt etmeyi öğrenme

Uyarıcılar arasındaki farkı öğrenme ve buna bağlı olarak farklı uyarıcılara farklı tepkiler vermedir.

6. Kavram öğrenme

Bireyin birbiriyle ortak özellikte olan uyarıcıları gruplandırmasıdır.

7. İlke öğrenme

Problem çözmeyi sağlayan ilkelerin öğrenildiği aşamadır.

8. Problem çözme

Daha önce ifade edilen tüm ilkeleri kullanarak karşı karşıya kalınan problemleri çözmeye işaret eder. Bu aşama düşünme sürecinde en zor, ancak ulaşılması en çok istenen aşamadır.

* Gagne’nin öğrenme hiyerarşisi

Gagne’nin hiyerarşik anlayışına göre öğrenme ürünleri dört farklı kategoriye ayrılabilir. Bunlar; (basitten karmaşığa doğru gider)

1. Ayırt etmeyi öğrenme

2. Kavram öğrenme

3. İlke öğrenme

4. Problem çözmeyi öğrenme

Örneğin; bir kimya sorusunu çözmek için çaba gösteren birey, öncelikle sorunun diğerlerinden hangi açıdan farklı olduğunu görmesi gerekir. Ardından sorunun çözümü ile ilgili bilgileri – kavramları – öğrenmesi, sonra sorunun çözümü ile ilgili ilkeleri öğrenir. En nihayetinde ise söz konusu ilkeleri sorununun çözümünde kullanır ve böylece çözüme ulaşmış olur.

Yorum Yazmak İster misiniz?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.