Gelişim Psikolojisinde Gelişme Nedir?

0

Gelişim psikolojisinin temel kavramlarından olan Gelişme, gelişim nedir, nasıl açıklanır? Gelişme hakkında bilgi.

Gelişim Psikolojisinde Gelişme

Gelişim, döllenme ile başlayıp ölümle son bulan süreç içerisinde organizmanın bedensel, zihinsel, dil, duygusal, sosyal yönden belli koşulları olan en son aşamasına ulaşıncaya kadar sürekli ilerleme kaydeden değişimidir. Gelişim kavramı düzenli, sürekli ve uyum sağlayan bir ilerlemeyi ifade eder ve bedende veya davranışta meydana gelen yaşa bağlı değişimleri içerir. Gelişim, değişikliklerin niceliği (boy ve kilodaki değişikler gibi) kadar niteliğini de (bilişsel veya ahlaki değerlendirmelerde oluşan değişiklikler gibi) kapsar. Nicel ya da nitel bu değişimler, genellikle artarak ilerleyen ve birikimli bir yapıya sahiptir. Gelişim bir süreçtir. Gelişim olumlu ve tek yönlüdür. Gelişim sürekli ilerleme kaydeden bir değişimdir. Ancak olağanüstü durumlarda (hastalık, psikolojik travmalar vs.) gerileme olabilir. Örneğin dil gelişimi açısından iyi derecede olan bir çocuk kaza sonucunda gerileme gösterebilir.

Gelişme ise organizmanın büyüme, olgunlaşma ve öğrenmenin etkileşimiyle sürekli olarak ilerleme kaydeden değişmesidir. Gelişme bir üründür. Yani gelişme bir süreç olan gelişimin somut sonuçları, ürünleridir. Örneğin; bir çocuğun bisiklet sürüyor olması bir gelişmedir. Çocuğun kas ve kemikleri yeterli büyüklüğe ve olgunluğa eriştikten sonra ağaca tırmanmayı öğrenmemişse ağaca tırmanma davranışını gösteremez. Bu doğrultuda gelişme, büyüme, olgunlaşma ve öğrenmeyi kapsayan temel bir kavramdır.

Gelişim Alanları (Gelişimsel alan)

Döllenmeden ölüme kadar gelişim süreci İçerisinde meydana gelen değişimler belli alanlarda kendini gösterir. Başlıca gelişim alanları fiziksel, zihinsel(bilişsel), duygusal, sosyal, kişilik ve ahlak gelişimi alanlarıdır. Gelişim bir bütün olarak işler.

Yorum Yazmak İster misiniz?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.