Hayvanları Koruma Günü İle İlgili Yazı

0

Hayvanları Koruma Günü ile ilgili yazı. Her yıl 4 Ekim tarihinde çeşitli etkinlikler yapılan Hayvanları Koruma Günü anlam ve önemini anlatan yazı.

Hayvanları Koruma Günü İle İlgili Yazı

Doğadaki canlılar içinde en gelişmişi olan biz insanlar var olduğumuzdan beri çeşitli ihtiyaçlarımızı yakın çevremizden ve çoğunlukla da hayvanlarla bitkilerden sağladık ve sağlıyoruz.

İlk çağlarda vahşi hayvanlar insanlar için korku kaynağı olmuştur. İlkel insanlar bu korkunun etkisiyle kendilerini koruyabilmek için hayvanlarla savaşmışlardır. Korku ve açlık, onlara avlanmayı öğretmiştir. Avladıkları hayvanlar sayesinde hem doymuş, hem de soğuktan korunmuşlardır. Zamanla insan, bazı hayvanlara karşı korkusunu yenmiş ve onları evcilleştirmiştir. Evcilleştirilen ilk hayvanlar arasında kedi, köpek, dağ keçisi ve ineği sayabiliriz.

İnsan, ilkellikten kurtulup, çağdaşlığa adım atınca, modern silahlarla en vahşi ve güçlü hayvanları bile avlamaktadır. Zevk için yapılan bu bilinçsiz avlar sonucu, birçok hayvanın soyu tükenmiş, bir çoğunun da tükenmeye yüz tutmuştur.

Zamanla insanlar hayvanlardan sadece et, süt, yapağı, deri ve gücün dışında, modern teknoloji’nin de yardımıyla çok yönlü yararlanmayı başarmıştır. Bugün artık hayvansız bir doğa ve hayvanlardan yoksun bir insan yaşantısı düşünmek mümkün değildir. Bununla birlikte hayvanlardan sadece yararlanmayı düşünmek doğru değildir. Onlara’gerekli ortam, ilgi ve bakımın da sağlanabilmesi, doğadaki canlıların dengesinin hayvanlar aleyhine bozulmaması gerekmektedir.

Bu amaçlar, doğrultusunda, hemen her ülkede “Hayvanları Koruma Dernekleri” açılmıştır. 1931 yılında da Hayvanları Koruma Kongresinde alınan bir kararla her yıl 4 Ekim günü “Hayvanları Koruma Günü” olarak kabul edilmiştir.

Hayvanları Koruma Derneği, ülkemizde ilk kez İstanbul’da kurulmuş (1924), daha sonra da 1956 yılında Ankara’da bu adda bir dernek açılmıştır. Bu derneğin amacı birçok faydaları olan hayvanların soylarının tükenmesini ve sayılarının azalmasını önlemek, onları korumak ve sevmek, hayvan sevgisinin yaygınlaşmasını sağlamaktır.

Yüzyıllardır insanlar hayvanları ya yapılarına göre ya da cins ve kökenlerine göre gruplandırmışlardır. Bu gruplandırmalardan biri de; 1. Yararlı hayvanlar, 2. Zararlı hayvanlar, 3. Süs hayvanları olmak üzere yapılmıştır.

Yararlı diye düşündüğümüz hayvanların etinden, sütünden, yumurtasından, gücünden, derisinden, yapağısından, gübresinden, kan ve kemiğinden ve akla gelmeyecek pek çok yönlerinden yararlanmaktayız. Dünya ülkelerinin büyük bir bölümünde ve yurdumuzda insanların çoğunun uğraşları, meslekleri veya geçim alanları hayvancılıktır. Hatta bazı deniz ülkeleri büyük ölçüde balıkçılıkla geçimlerini sağlamış ve kalkınabilmişlerdir.

İnsan yaşantısının hemen her alanında hayvanlardan yararlanmak mümkündür. Özellikle beslenmemize olan katkıları vazgeçilmezdir. İnsanın fiziksel gelişiminde çok yardımcı olan proteinli besinlerin hemen çoğu hayvanlardan elde edilmektedir. Yararlanmamız sadece beslenmede midir ki? Hemen her alanda bugün insanlarla hayvanları yan yana görmek mümkündür. Zamanında sadık bir dost, yerinde büyük bir yardımcı ve ortamına göre de sevimli bir can yoldaşıdır hayvanlar…

Çeşitli biçimlerde yararlandığımı^ hayvanları korumak böylece en doğal görevimiz olmaktadır. Onların barınaklarına gerekli özeni gösterip, temiz tutmalıyız. Sağlıklarıyla yakından ilgilenip, hastalıklı hayvanları en yakın veterinerliğe götürmeliyiz. En önemlisi de onlara karşı katı ve sert olmamalıyız.

Elbette bütün hayvanlar yararlı değildirler. Bir bölümü, örneğin fareler, sürüngenler, sinekler, böcekler, parazitler vb. biz insanlara zararlıdırlar. Zararlı hayvanlarla mücadele etmek, onların çevrelerine zarar vermelerini önlemek de bir diğer görevimizdir.

Çağımız hoşgörü ve sevgi çağıdır. Bu nedenle insanların hayvanlara karşı duyacakları sevgi ve onları koruma duyguları daha bir önem kazanmıştır. Hayvanları seven ve onları koruyan insanlarda yardım bilinci gelişir, doğa ve diğer canlılara karşı sevgi ve koruma duyguları sürekli yücelir. Bu durum da her şeyden önce insanın kendisini yücelten önemli bir gelişmedir.

Yorum Yazmak İster misiniz?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.