Hersekli Arif Hikmet Kimdir?

0

Divan şairlerimizden olan ve divan şiirinin son önemli temsilcilerinden birisi olan Hersekli Arif Hikmet hakkında bilgiler. Hersekli Arif Hikmet kimdir?

Hersekli Arif HikmetHersekli Ârif Hikmet (d. 22 Kasım 1839, Mostar, Bosna Hersek – ö. 20 Mayıs 1903, İstanbul), Osmanlı şair. Divan şiirinin son önemli temsilcilerindendir.

Hersek valisi İstolcalı Ali Paşazade Zülfi-kâr Nafiz Paşa’nın oğludur. Henüz 11 yaşındayken büyükbabasının girişimiyle kendisine tımarlı süvari miralaylığı verildi. Babası ve dedesi ölünce ailesi Hersek’ten Bosna’ya, 1854’te de İstanbul’a taşındı. Ârif Hikmet öğrenimine İstanbul’da başladı. Mısır kapı kethüdası Muhtar Bey’in yol göstermesiyle miralaylık rütbesi, rütbe-i hâcegâni olarak değiştirildi. Sadaret Mektubi Kalemi’ne giren Ârif Hikmet burada yedi sekiz yıl çalıştıktan sonra ayrıldı. 1868’de Cevdet Paşa’nın desteğiyle Divan-ı Ah-kâm-ı Adliye Muhakematı Cezaiye zabıt kâtipliğine atanarak adliye örgütüne geçti. Adliye daireleri mümeyyizliklerinde ve Erzurum, Bursa, Manastır, Yanya, Kastamonu, Adana, Cezair-i Bahr-i Sefid vilayetleri Bidayet Mahkemesi Hukuk Dairesi başkanlıklarında bulundu. 1897’de Adliye Nazırı Abdurrahman Nureddin Paşa’nın yardımıyla İstanbul İstinaf Mahkemesi üyeliğine, 1900’de İstinaf Mahkemesi Hukuk Dairesi başkanlığına, 1901’de de Temyiz Mahkemesi üyeliğine getirildi.

Ârif Hikmet Bey 1861’de Laleli Çukurçeşme’deki evinde bir encümen-i şuara (şairler topluluğu) kurdu. Her hafta salı günleri toplanan bu encümene Şeyh Osman Şems Efendi, Namık Kemal, Ziya Paşa, Kâzım Paşa, Lebib Efendi, Manastırlı Hoca Naili Efendi, Halet Bey, Recaizade Celal Bey gibi zamanın seçkin şairleri devam ederdi. Bu toplantılarda şairlerin o hafta yazdığı şiirler Namık Kemal tarafından okunurdu.

Doğu kültürüyle yetişen Ârif Hikmet Bey, Batılılaşma akımına karşı ilgisiz kalmış, eski tarzda şiirler yazmıştır. Şiirlerinde düşüncenin, duygu ve heyecandan ağır basması nedeniyle yapıtları hakimane kabul edilir. 1.757 beyitten oluşan Divan’ında (ös 1918) didaktik şiirleri de dikkati çeker. Divan’da ayrıca münacaat, naat, Hz. Ali ve Hz. Hüseyin için yazılmış mersiyeler, bazı sufi-ler için yazdığı kasideler ile Namık Kemal, Halet Bey ve Kâzım Paşa ile birlikte yazdıkları bir şiir de vardır. Gazelleri daha başarılıdır. Şiirde Naili-i Kadim ile Fehim-i Kadim tarzını benimsemiş ve bu yolda güzel şiirler söylemiştir. Nesri de açık ve sağlamdır. Tasavvuf, felsefe ve siyasetle ilgili Levayihii’l-Hikem, Levamiü’l-Efkâr, Seva-nihü’I-Beyan ve Misbahü’l-İzah adlı yapıtlarının bazı bölümleri, yaşadığı yıllarda edebiyat dergilerinde çıkmışsa da, kitap halinde yayımlanmamıştır. Mecellenin bazı maddelerine ilişkin bir risalesi de vardır.

Yorum Yazmak İster misiniz?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.