Hudeybiye Antlaşması İle İlgili Bilgi

0

Hudeybiye Antlaşması ne zaman ve kimler arasında gerçekleşmiştir? Hudeybiye Antlaşmasının özellikleri, hakkında bilgi.

Hudeybiye Antlaşması

Hudeybiye Antlaşması; Hz. Muhammed ile Mekke önderleri arasında yapılan barıştır (Mart 628). Müslümanların dinsel ve siyasal bir topluluk olarak tanınmasını sağlayan ve İslamın kitlelere yayılıp güç kazanması açısından önemli bir dönüm noktası olan antlaşma. Mekke’nin bir buçuk yıl sonra Müslümanlarca fethedilmesinin yolunu açmıştır.

Mart 627’de Kâbe’yi ziyaret (umre) kararı alan Hz. Muhammed, muhacirin (hicrete katılmış Müslümanlar) ve ensardan (Medine Müslümanları) oluşan yandaşlarıyla Mekke’ ye doğru yola çıktı. Olası bir savaşa hazırlıklı olan Müslümanların hareketini öğrenen Mekkeliler, Hz. Muhammed’in Mekke’ye girmesini engelleme kararı aldılar. Hazırladıkları orduyu da Mekke dışına yerleştirdiler. Hz. Muhammed savaşa yanaşmadı ve Hudeybiye Kuyusu başında konakladı. Ziyarete izin vermeleri için Mekkelilere elçiler gönderdi. Önceleri, umre için izin vermemekte direnen Mekkeliler, sonunda Hz. Muhammed ile bir antlaşmaya varmak üzere Süheyl bin Amr’ı elçi olarak gönderdiler, imzalanan antlaşmaya göre, Müslümanlar, bir sonraki yıl ibadette bulunabilmeleri için Mekkelilerin kenti üç gün boyunca boşaltmaları karşılığında, o yılki umre ziyaretini ertelemeyi kabul ettiler. Ayrıca Mekke’den kaçarak Medine’ye sığınan Müslümanların Mekke’ye geri gönderilmesi, buna karşılık Medine’den Mekke’ye kaçanların iade edilmemesi kararlaştırıldı. Arap kabileleri istedikleri tarafla serbestçe ittifak kurabilecek ve onlar da antlaşma kapsamında sayılacaklardı.

Hudeybiye Antlaşması, koşullarının görünüşteki ağırlığına karşın, sonuçlan açısından Müslümanların lehine gelişmelere zemin hazırladı. Antlaşmanın sağladığı barış ortamı Müslümanlığın yayılmasında oldukça etkili oldu. Antlaşmadan sonra Müslüman olup Mekke’den kaçanlar, antlaşma gereğince Medine’ye yerleşemediklerinden, başka yerde toplanıp Kureyş kervanlarını vurmaya başlayınca, antlaşmanın iade maddesi Kureyşlilerin isteği üzerine kaldırıldı.

Yorum Yazmak İster misiniz?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.