Hüseyin Avni Paşa Hayatı

0

Osmanlı sadrazamlarından Hüseyin Avni Paşa kimdir ve ne yapmıştır? Hüseyin Avni Paşa’nın siyasi kariyeri ve hayatı hakkında bilgi.

Hüseyin Avni Paşa

Hüseyin Avni Paşa; (d. 1820, Gelendost, İsparta – ö. 16 Haziran 1876, İstanbul), Osmanlı devlet adamı. Abdülaziz’in tahttan indirilmesini planlamış ve gerçekleştirmiştir.

Odacıbaşızadelerden vergi mültezimi Ah-med Efendi’nin oğludur. 1836’da İstanbul’a gitti. Bir süre medrese eğitimi gördükten sonra Mekteb-i Harbiye’yi bitirdi. Orduda çeşitli görevlerde bulundu. Kırım Savaşandaki (1853-56) başarılarından ötürü ferikliğe yükseltildi. Sadrazam Fuad Paşa ile yakınlığı nedeniyle seraskerlik, Askeri Şûra reisliği, 1863’te müşir rütbesiyle 1. Ordu komutanlığı gibi görevlerde bulundu. Ama bu yakınlık, Fuad Paşa ile anlaşmazlığı olanların kilit görevlere gelmeleri durumunda ters etki yapıyordu. Hüseyin Avni Paşa bu nedenle birkaç kez seraskerliğe yükseldiği gibi, birçok kez de azledilerek etkin olmayan görevlere verildi. Bu arada bahriye ve harbiye nazırlığı, 1874-75 yıllarında da sadrazamlık yaptı.

13 Mayıs 1876’da yeniden seraskerliğe getirildiğinde, ordunun yönetiminin elinde olmasından yararlanarak, Abdülaziz’e karşı harekete geçti. Sadrazam Mehmed Rüşdi Paşa, Şûra-yı Devlet Reisi Midhat Paşa ve Şeyhülislam Hasan Hayrullah Efendi’nin desteğiyle 30 Mayıs 1876’da padişahı tahttan indirdi. İki hafta süreyle devletin en güçlü adamı oldu. Abdülaziz’in 4 Haziran 1876’da kuşkulu bir biçimde ölmesinden sonra, onu bu olaydan sorumlu tutan Çerkeş Hasan Bey tarafından Midhat Paşa’nın konağında vurularak öldürüldü.

Yorum Yazmak İster misiniz?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.