İnsan Hakları Haftası İle İlgili Yazı

0

Her yıl dünya çapında 10 Aralık’ı içine alan hafta içerisinde çeşitli etkinlikler düzenlenen İnsan Hakları Haftası ile ilgili yazı.

İnsan Hakları Günü olan 10 Aralık tarihini içine alan hafta İnsan Haklan Haftası dır.

24 Ekim 1945 tarihinde kurulan Birleşmiş Milletler örgütü 2. Dünya Savaşında görülen insanlık dışı eylemler üzerine, bütün insanlara tanınması gereken temel hakları belirten ve bildiren İnsan Haklan Evrensel Bildirgesi ni yayınla dılar.

İnsan Hakları Evrensel Bildirisi 10 Aralık 1948’de Birleşmiş Milletler Genel Kurulunca kabul edildi. Bu tarih tüm üye ülkelerce İnsan Hakları Haftası olarak kutlanır.

Türkiye 10 Aralık 1948’de yayınlanan bu bildiriyi 6 Nisan 1949’da benimsedi ve 27 Mayıs 1949’da bu karar yürürlüğe girdi.

Birleşmiş Milletler Evrensel Bildirisi günümüzde yeterince uygulanmamaktadır. Çünkü güçlü ülkeler kendi çıkarlarını düşünerek bencilce davranmakta, sömürdükleri güçsüz ulusların insanlarını pek düşünmemektedirler. Bunu önlemek için kuvvetli olmak, birlik olmak ve bölünmemek gerekmektedir.

İnsan Hakları Evrensel Bildirisi’nln başlıca maddeleri şunlardır:

1- Bütün insanlar özgür doğarlar. Birbirlerine kardeşlik ve sevgi duygularıyla bağlıdırlar. Hak bakımından eşittirler.

2- Herkes dil, renk, ırk, din bakımından ayrı olsalar bile, insanlık haklarından eşit yararlanırlar.

3- Yaşamak, can güvenliği, özgürlük, her insanın hakkıdır.

4- Hiç kimse, insanlık dışı bir cezaya çarptırılamaz.

5- Kanun önünde herkes eşittir.

6- Herkes hakları çiğnendiğinde mahkemeye başvurma hakkına sahiptir.

7- Kimse kanunsuz tutuklanamaz ve sürülemez.

8- Herkesin fikir, vicdan ve din özgürlükleri varaır.

9- Herkes düşüncelerini söylemekte serbesttir.

Yorum Yazmak İster misiniz?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.