Mitolojide Pan Kimdir?

0

Mitolojide Pan kimdir? Tanrı Pan’ın özellikleri, hikayesi, efsanesi nedir? Mitolojide Pan hakkında bilgi.

Mitolojide Pan

Pan, Yunan mitolojisinde hayvan biçimli bereket tanrısıdır. Romalılardaki karşılığı Faunus’tur. Arkadia kökenli bir tanrı olan Pan’ın adı, paon (hayvan otlatan) sözcüğünün Dor dilindeki kısalmış biçimidir, ama Antik Çağda genellikle pan (bütün) sözcüğüyle bağlantılı olduğu düşünülmüştür. Pan’ın Hermes ile Penelope’den olduğu söylenir; ama bu Penelope Odysseus’un karısı değil, büyük olasılıkla onunla özdeşleştirilen birisidir. Bu yüzden de Odysseia destanındaki bazı kişilerden zaman zaman Pan’ın babası olarak söz edilir. Resim ile heykelde Pan, genellikle kafası ve ayakları keçi, hareketli, canlı ve zevk düşkünü bir tanrı olarak betimlenir. Ama sonraki dönemlere ait sanat yapıtlarında insani özellikleri daha çok vurgulanmıştır. Yüksek tepelerde gezinen Pan tarımdan çok hayvan sürüleriyle ilgilenir. Bir çoban gibi flüt çalar, öğlenleri dinlenir. Helenistik pastoral şiirler dışında, edebiyatta Pan’dan fazla söz edilmez, ama antik resim ve heykele çok sık konu olmuştur. Kaba görünüşü, kültürü ve inceliği temsil eden Apollon’un görünümüyle tam bir karşıtlık oluşturur; ikisinin arasındaki müzik yarışması da buradan kaynaklanmıştır.

Yorum Yazmak İster misiniz?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.