Monroe Doktrini İle İlgili Bilgi

0

Monroe Doktrini nedir, tarihi. Monroe Doktrini nedenleri, özellikleri nelerdir? Monroe Doktrini ile ilgili bilgi.

Monroe Doktrini

Rusya’nın savaştan çekilmesi ile zor durumda kalan İtilaf Devletleri Rusya’nın yerini doldurmak amacıyla ABD’ye kendi yanlarına savaşa katılması için teklif yapmışlardı. ABD de Wilson İlkeleri’nin kabul edilmesi şartı ile itilaf Devletleri’nin yanında savaşa katılmayı kabul etmiştir. Ancak Wilson İlkeleri’nin maddelerine baktığımızda (Yenenler yenilenlerden toprak ve savaş tazminatı almayacak, sömürgecilik olmayacak) bu maddelerin İtilaf Devletleri’nin çıkarlarına ters olduğunu görürüz. O zaman itilaf Devletleri çıkarlarına ters olan bu maddeleri neden kabul ettiler? İtilaf Devletleri ABD gibi güçlü bir devleti yanlarına çekebilmek amacıyla Wilson İlkeleri’nin bu maddelerini kabul ediyor gibi gözükmüşlerdir. Savaşın sonunda toplanan Paris Barış Konferansı’nda, savaş tazminatı yerine savaş onarımını, sömürgecilik yerine ise manda ve himayecilik kavramlarını getirmişler böylece ABD’ye Wilson İlkeleri’ne uydukları imajını vererek şirin gözükmeye çalışmışlardır.

Paris Barış Konferansı’nda özellikle Osmanlı Devleti’nin paylaşma planları üzerinde uzlaşma sağlanamaması, itilaf Devletleri’nin ABD’ye verdikleri sözleri yerine getirmemesi ve ABD Kongresi’nin Başkan Wilson’un beklentilerine tam cevap vermemesi ABD’nin yeniden infirat – yalnızlık politikası gereğince hareket etmesine ve II. Dünya Savaşı sonrasına kadar kabuğuna çekilerek dünya güç dengeleri arasındaki çekişmelerden uzak durmasına sebep olmuştur.

***I. Dünya Savaşı’na müdahale ederek savaşın gidişatının büyük ölçüde değişmesine neden olan ABD, “Monroe Doktrini” olarak adlandırılan bu politika ile Avrupa’daki olaylara aktif olarak katılmama politikası izlemeye başlamış bu da İngiltere ve Fransa’nın II. Dünya Savaşı’na kadar Avrupa’da daha rahat hareket edebilmesine neden olmuştur.

Yorum Yazmak İster misiniz?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.