Obi Nehri Özellikleri – İle İlgili Bilgi

0

Obi nehri nerededir? Obi Irmağının özellikleri, nereden doğar, nereye dökülür, uzunluğu, nerelerden geçer, hakkında bilgi.

Obi Nehri

Obi Nehri; Rusya Federasyonu’nda büyük akarsudur. Orta Asya’daki Altay Dağlarından çıkar, Sibirya’nın batı kesimi boyunca kuzeybatı yönünde akar ve Obi Körfezinde Kara Denizine dökülür. Obi Irmağının uzunluğu kaynağından (Biya ve Katun ırmaklarının birleşme noktası) Kara Denizindeki körfezin başına kadar 3.680 km, en büyük kolu Kara İrtiş’ten körfezin sonuna kadar ise 5.410 km olarak hesaplanmıştır. Öteki önemli kollan arasında Çulım, Ket, Vah, Vasyugan, Kazım ve Kuzey Sosya sayılabilir. Bu ırmaklar aynı havzadaki yaklaşık 1.900 akarsuyla birlikte yaklaşık 2.990.000 km’lik bir alanın sularını toplar.

Obi Havzasının yaklaşık yüzde 85’ini Batı Sibirya Ovası, geri kalan bölümünü güneyde Turgay’ın taraçalı ovalarıyla Kazakistan’ın en kuzeyindeki küçük tepeler, güneydoğuda ise Kuznetsk Aladağları, Salair Sıradağları, Şoria Dağları ve Altay Dağlan kaplar. Havzanın yüzey şekilleri güneyden kuzeye doğru Rusya topraklarının coğrafik bir kesitini oluşturur: En güneyde Zaysan Gölü (ozero) çevresinde kurak yarı çöllük alanlar, Batı Sibirya Ovasında tayga ormanları ve geniş bataklıklar, kuzeyde tundra adıyla bilinen ağaçsız geniş buzlu düzlükler yer alır.

Yıllık ortalama debisi 12.700 m3/sn olan Obi Irmağı büyük ölçüde, eriyen mevsimlik karlar ve yağmurlarla beslenir. Orta ve Aşağı Obi boyunca ilkbahar-yaz taşkınları 4-5 ay kadar sürer. Irmağın tümü genellikle kasım sonlarında donar ve yukarı çığır ortalama 150 gün, aşağı çığır ortalama 220 gün buzlarla kaplı kalır. Sibirya’nın batı kesiminin başlıca ulaşım yolu olan Obi, buzsuz aylarda ithalat ve ihracat kanalı olarak kullanılır.

Yorum Yazmak İster misiniz?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.