Oder Irmağı İle İlgili Bilgi

0

Oder Irmağı nerededir? Oder Irmağı (Nehri) nereden doğar ve nereye dökülür, özellikleri, uzunluğu nedir, hakkında bilgi.

Oder Irmağı (Nehri)

Oder Irmağı; Lehçe ve Çekçe Odra, Avrupa’nın kuzey kesiminde akarsudur. Çek Cumhuriyeti’nde Hruby (Yukarı) Jesenik sistemine bağlı Odra Dağlarından çıkar ve 854 km boyunca akarak Baltık Denizine dökülür. Vistül’den sonra Baltık’a dökülen ikinci büyük ırmaktır.

Eski adı Viadua olan Oder birçok tarihsel dönemde ve uygarlıkta önemli rol oynadı. Polonya’nın tek bir krallık altında birleştiği 10. yüzyıldan sonra batıdaki Germen ülkeleriyle sının oluşturdu. 13. yüzyıldaki Alman yayılmasından Ağustos 1945’teki Potsdam Konferansı’na değin ise Almanya sınırlan içinde kaldı. 1950’de ADC, 1970’te de AFC tarafından resmi Polonya-Almanya sınırı olarak kabul edildi.

Oder Irmağı ulaşım yolu olarak büyük ekonomik önem taşır. Ağzından yukarı çığırına doğru 711 km’lik kesimi ulaşıma elverişlidir. Ayrıca Vistül’e ve Batı Avrupa suyolu sistemlerine kanalla bağlanır. Özellikle Polonya’nın önemli sanayi bölgesi Silezya’ya (Slask) hizmet verir. Aşağı çığın geniş bir kanal ağıyla kanal-havuzlarla donatılmıştır. Yukarı çığırındaki göletler kurak mevsimlerde akışı düzenlemeye yardımcı olur.

Yorum Yazmak İster misiniz?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.