Okyanusya İle İlgili Bilgi

0

Okyanusya nerededir? Okyanusya kıtasının konumu, özellikleri nelerdir? Okyanusya dilleri nelerdir, Okyanusya hakkında bilgi.

Okyanusya İle İlgili Bilgi

Okyanusya, Büyük Okyanusun büyük bir bölümüne yayılmış adaların hepsine birden verilen addır. En geniş tanımıyla Asya ile Kuzey ve Güney Amerika arasında kalan bütün adaları kapsar. Bir başka tanıma göre, Ryukyu, Kuril, Aleut ve Japon adaları dışında kalan adaları içine alır. En yaygın tanıma göre ise etnik ve kültürel bakımdan Asya anakarasına daha yakın oldukları için Endonezya, Tayvan ve Filipinler de Okyanusya’nın dışında tutulur. Okyanusya en dar biçimiyle, toplam kara alanı (Avustralya dışında) yaklaşık 821.000 km2 olan 10 binden fazla adayı içine alır.

Okyanusya geleneksel olarak dört bölüme ayrılır: Avustralasya (Avustralya ve Yeni Zelanda), Melanezya, Mikronezya ve Polinezya. Yirmi bin yıl öncesine değin, bölgenin Avustralasya dışında kalan kesiminde insan yaşamıyordu. Bilim adamlan genelde Okyanusya halklarının Güneydoğu Asya kökenli olduğu görüşündedir. 1990’da Okyanusya’nın nüfusu (Avustralya dışında) yaklaşık 9.400.000’di. Batı’dan gelen yabancılarla kurulan yakın ilişkiler Okyanusya kültürlerinde büyük değişikliklere yol açmıştır.

Okyanusya dilleri

Okyanusya dilleri, Doğu Malezya-Polinezya dilleri olarak da bilinir, Malezya-Polinezya dil ailesine bağlı, çok yaygın ve büyük çeşitlilik gösteren dil öbeği. Yeni Gine’den Hawaii ve Paskalya Adasına kadar Okyanusya Adalarında konuşulan dilleri kapsar. Ama bunların bazılarının sözcük dağarcığı çok az benzerlik gösterdiği için, bazı dilbilimciler bunları daha küçük öbeklerde sınıflandırma eğilimindedir.

Okyanusya dillerinin ortak özellikleri arasında, beş ünlü ses sistemi, Malezya-Poli-nezya dillerinin eski ses sistemini basitleştirmek için yapılmış değişiklikler ve dilbilgisi kategorilerini belirtmek için ekler yerine bağımsız sözcükler kullanma sayılabilir.

Yorum Yazmak İster misiniz?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.