Özdemiroğlu Osman Paşa Hayatı

0

Özdemiroğlu Osman Paşa kimdir? Osmanlı sadrazamı Özdemiroğlu Osman Paşa hayat hikayesi, dönemi ve yaptıkları hakkında bilgi.

Özdemiroğlu Osman Paşa

Özdemiroğlu Osman Paşa; (d. 1527, Mısır – ö. 29/30 Ekim 1585, Tebriz, İran), Osmanlı sadrazamıdır.

Mısır Memlûklerinden olup sonradan Osmanlı hizmetine girmiş olan Özdemir Paşa’ nın oğludur. Genç yaşta sancakbeyi oldu. Daha sonra Mısır emirü’l-haclığına getirildi. Özdemir Paşa’nın 1555’te Osmanlı topraklarına kattığı ve ilk beylerbeyliğini yaptığı Habeş Eyaleti’ne onun ölümünden sonra beylerbeyi atandı (1560/61). Eyalette Osmanlı egemenliğini pekiştirdi ve Habeşistan’a (bugün Etiyopya) saldırarak İmparator Minas’ı bozguna uğrattı. Zeydi imamı Mutahhar’ın ayaklanmasını bastırmak üzere 1568’de Yemen beylerbeyliğine atandı. Mutahhar’ı yenip Taiz’i geri aldı, ama Yemen serdarlığına atanan Koca Sinan Paşa, önceden arasının açık olduğu Osman Paşa’yı görevinden aldı. Osman Paşa sancakbeyi olarak Kıbrıs’ın fethine (1571) katıldı. 1573’te Diyarbakır beylerbeyliğine atandı. Lala Mustafa Paşa’nın 1578’deki İran seferine katıldı; Çıldır ve Şamahı çarpışmalarını kazandı. Fethedildikten sonra eyalet yapılan Şirvan’a beylerbeyi atandı. Şirvan ve Dağıstan’da Osmanlı egemenliğini korumak için İran’a karşı savaştı. 1583’te İmam Kulı Han komutasındaki Safevi kuvvetlerini yenerek İran’la 1578’den beri süren savaşı Osmanlıların lehine çevirdi. 28 Temmuz 1584’te sadrazamlığa getirildi ve serdar olarak İran seferine çıktı. 1585’te Tebriz’i ele geçirdi ve orada öldü.

Yorum Yazmak İster misiniz?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.