Parabol İle İlgili Bilgi

0

Parabol, dik dairesel bir koni(*) ile bu koninin bir üretecine (ana doğru) paralel bir düzlemin kesişmesiyle ortaya çıkan eğri. Konikler(*) ailesinden olan parabol açık bir eğridir ve sabit bir doğrudan (doğrultman) ve sabit bir noktadan (odak) eşit uzaklıkta olacak biçimde hareket eden bir noktanın yörüngesini (geometrik yerini) oluşturan düzlemsel eğri olarak da tanımlanabilir.
Parabol
Bir parabolün doğrultmanına en yakın noktası tepe noktası olarak adlandırılır; bu nokta parabolün odağı ile doğrultmanına eşit uzaklıktadır. Parabolün tepe ve odak noktalarından geçen ve doğrultmanı dik olarak kesen doğruya parabolün ekseni, odak noktasından doğrultmana paralel olarak geçen doğruya ise parabolün özkirişi adı verilir.

Eksenine göre bakışımlı (bir eğri) olan parabol, tepe noktasından uzaklaştıkça ekseninden de uzaklaşır. Bir parabolün ekseni etrafında döndürülmesiyle bir dönel para-boloit(*) elde edilir.

Hava direncinin ve dönme etkilerinin bulunmadığı varsayılan bir ortamda havaya atılan bir merminin izlediği yol bir paraboldür. Kemerli köprülerde de parabolik biçimlere rastlanır.

Ekseni kartezyen koordinat sisteminin x ekseni ile çakışan, tepe noktası koordinat sisteminin başnoktasında (orijin) bulunan ve doğrultmanı ile odağı arasındaki uzaklık p olan bir parabolün denklemi y2=2px biçiminde verilir.

Yorum Yazmak İster misiniz?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.