Paris Tarihi İle İlgili Bilgi

0

Paris şehri ile ilgili tarihi bilgiler. Paris tarihi ile ilgili olarak kısa ve genel bilgilerin yer aldığı sayfamız.

Paris kentinin ilk çekirdeği, Parisli olarak bilinen Gal kabilesinin İÖ 3. yüzyılın sonunda bugünkü île de la Cite’de kurduğu yerleşmedir. Lutetia (Latince “Su Ortasındaki Konak Yeri”) adını taşıyan bu yerleşme, İS 1. yüzyılda bir Roma kenti olarak Sen’in sol yakasına doğru gelişmeye ve 4. yüzyıl başlarında Paris adıyla anılmaya başladı. Sal Franklarınca ele geçirildikten sonra 584’e değin başkent olarak kullanıldı. Hugues Capet’nin Fransa kralı olarak tahta geçtiği 987’de yeniden bu konumu kazandı ve elde ettiği ticari âyrıcalıklarla gelişme sürecine girdi.
Paris
Kentin büyümesinde II. Philippe dönemi (1179-1223) önemli bir dönüm noktası oldu. 14. yüzyılda salgınlann ve savaşların yol açtığı iç karışıklıklar 15. yüzyıl ortalarına değin sürdü. 16. yüzyılda italyan Rönesan-sı’nın etkisi kentin mimari yapısını değiştirirken, mutlakıyetçi yönetimin güçlenmesi kentin gelişmesini hızlandırdı. Din Savaşları ve Fronde(*) ayaklanmalarının yarattığı sarsıntıya karşın, 17. yüzyılda yeni yolların açılması düzenli bir büyümeyi sağladı. Paris’in çevredeki köylerle birleşmeye başladığı 18. yüzyılda soyluların ve zenginlerin evlerinin yer aldığı gösterişli semtler de ortaya çıktı.

Fransız Devrimi boyunca yaşanan siyasal olaylar Paris’in merkezî ağırlığını daha da pekiştirdi. Napoleon dönemindeki geniş çaplı bayındırlık işleri ve düzenlemeler kentin modernleşmesinin ve sanayileşmesinin yolunu açtı. Ama bu gelişmenin gerektirdiği hizmetler hızlı büyümenin gerisinde kaldığından, Paris bakımsız ve düzensiz bir yapıya bürünmeye başladı. III. Napoleon döneminde Paris valiliği yapan Georges-Eugene Haussmann yeni bulvar, köprü, park ve yapıların yanı sıra altyapı hizmetleriyle de kente modern bir görünüm kazandırdı.

Paris Komünü’nü (1871) izleyen dönemde kentsel gelişme eski sınırların dışına taşmaya başladı. Nisan 1919’da kent çevresindeki tahkimatlar yıkıldı. Bu arada modern anıtsal yapılar inşa edildi. II. Dünya Savaşı’ndaki Alman işgali sırasında Direniş Hareketi’nin merkezi olan Paris, gene de pek az yıkım gördü. Savaş yaralarının sarıldığı dönemde kente toplumsal gerginliklerin yanı sıra canlı bir düşünsel ortam egemen oldu. Eski konut alanlarının yenilenmesi 1960’larda başladı. Mayıs 1968’deki öğrenci olayları ülke çapında bir grev dalgasına yol açtı. Bu gelişme Paris’in ekonomik ve toplumsal sorunlarının dikkatle ele alınmasında önemli rol oynadı.

Yorum Yazmak İster misiniz?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.