Pervari İle İlgili Bilgiler -Pervari Nerededir?

0

Pervari, Doğu Anadolu Bölgesi’nde, Siirt iline bağlı ilçe ve ilçe merkezi kasaba. Yüzölçümü 1.459 kilometrekare olan Pervari ilçesi kuzeyde Bitlis, doğuda Van, güneydoğu ve güneyde Şırnak illeri, batıda da Eruh ve Şirvan ilçeleriyle çevrilidir.
Pervari
İlin doğu kesiminde yer alan ilçe topraklarını Güneydoğu Toroslar’a bağlı dağlar engebelendirir. Akarsu vadilerinin derin biçimde parçaladığı dağlık alandaki başlıca yükselti Yazlıca (Herekol) Dağıdır (2.953 m). Yüksek kesimlerde yazın göçer aşiretlerin sürülerini otlattığı sulak çayırlarla kaplı yaylalar bulunur, ilçenin kuzey ve doğu kesiminden kaynaklanan suları, Botan Çayının başlangıç kollarını oluşturan Çatak Deresi, Bahçesaray Deresi ve Büyükdere toplar. Güney kesiminden çıkan sular ise Hezil Çayı tarafından toplanır ve Habur Çayı aracılığıyla Dicle Irmağına ulaşır.

Ekime elverişli alanları çok kısıtlı olan ilçede temel ekonomik etkinlik hayvancılıktır. Yetiştirilen başlıca hayvanlar koyun, kıl keçisi ve Ankara keçisidir. Sürüler yaylaya çıkarıldığında peynir üretilir. Yöreye özgü Ankara keçilerinin koyu renkli tiftiğinden dokunan “Siirt battaniyesi” yörenin tanıtıcı ürünlerindendir. İlçede yaygın biçimde arıcılık yapılır. Pervari balı ülke çapında ünlüdür. Ayrıca az miktarda soğan, buğday, arpa, üzüm, nohut, nar ve badem yetiştirilir.

İÖ 6. yüzyılda Perslerin egemenliği altında olan yöre, daha sonra Makedonya, Selev-kos, Part ve Roma yönetiminde kaldı. İS 4. ve 5. yüzyıllarda Sasaniler ile Bizanslılar arasında el değiştirdikten sonra, 8. yüzyılda Arapların, 13. yüzyılda da Moğolların denetimine girdi. 1514’te Osmanlı topraklarına katılan ve halkının bir bölümü Ermenilerden oluşan yöre, 19. yüzyıl sonlarında Bitlis vilayetinin Siirt sancağına bağlı bir kaza olarak yönetiliyordu.

Eskiden Bervade adıyla da anılan kasaba ilçenin kuzey kesifninde yer alır. Düşük kaliteli bir yolla bağlandığı il merkezi Siirt’e 92 km uzaklıktadır.

Pervari Belediyesi 1927’de kurulmuştur.

Yorum Yazmak İster misiniz?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.