Peygamber devesi ile ilgili bilgi

0

Peygamber devesi hakkında bilgi. Peygamber devesi nasıl bir hayvandır? Peygamber devesi ile ilgili ansiklopedik kısa bilgiler.

peygamberdevesi, Mantodea alttakımında yer alan ve hamamböcekleriyle birlikte Dictyoptera takımını oluşturan yaklaşık 2 bin böcek türünün ortak adı. Bazı uzmanlar Dictyoptera’nın bu iki alttakımını takım düzeyinde sınıflandırırlar.
peygamber devesi
Peygamber develeri yavaş hareket eden ve ön göğüs bölütleri çok uzamış olan böceklerdir. Ön bacaklarının birbirine eklemlenen biri dikenli iki uzun parçası (uyluk ve kaval kemikleri) kıvrıldığında avlarını yakalayıp parçalayan bir kıskaca dönüşür. Peygamberdevesi yalnız canlı böceklerle beslenir. Tehlike karşısında dikleşerek, kanatlı türleri ise kanatlarını hışırdatıp parlak uyarı renklerini göstererek düşmanına gözdağı verir. Yerde dolaşmaktan çok bitkiler arasında bulunmayı yeğlerler. Bir peygamber devesi yeşil ya da kurumuş bir yaprağa, ince bir dala, bir likene, parlak renkli bir çiçeğe ya da bir karıncaya benzer görünümde olabilir. Bu maskelenme (kamuflaj), peygamberdevesini düşmanlanndan gizlemenin yanı sıra, avına sezdirmeden yaklaşmaya ya da kurbanını hareketsiz bir biçimde bekleyerek tuzağa düşürmeye yarar. Erkekler dişilerden daha küçüktür. Dişi genellikle çiftleştikten sonra erkeği yer ve kozaya benzer büyükçe bir kapsül içinde yaklaşık 200 yumurta bırakır. Kapsül yumurtaları düşmanlardan ve kötü hava koşullanndan korur. Yumurtadan çıkan nemfin kanatlan yoktur; ama vücudunun öbür bölümleri erişkinlere çok benzer. Nemfler erişkinler kadar oburdur ve birbirlerini bile yerler.

Peygamberdevelerinin büyük bölümü tropik ve astropik bölgelerde yaşar. En iyi bilinen türlerinden olan 7-10 cm uzunluğundaki Mantis religiosa Afrika’nın kuzeyinden Avrupa içlerine kadar yayılmıştır. Yenidün-ya’daki peygamberdevelerinden Litaneutria minör Kanada’da yaşayan tek peygamberdevesi türüdür.

Birçok dilde dinle ya da doğaüstü güçlerle ilintili olan adı gerçekte bir avlanma davranışından kaynaklanır. Peygamberdeveleri avlannı başlan dik, ön bacaklan kalkık biçimde, hareketsiz durarak ya da öne arkaya yavaş yavaş sallanarak beklerler. Bu davranışlan onlara dua ediyormuş görünümü verir.

Yorum Yazmak İster misiniz?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.