Saltanatın Kaldırılması İle İlgili Kısa Bilgi

0

Saltanat ne zaman, kim tarafından ve neden kaldırılmıştır? Saltanatın kaldırılmasının amacı ve hakkında kısaca bilgi.

SALTANATIN KALDIRILMASI

Osmanlı saltanatı, artık Türklüğü temsil edecek, onu yönetecek bir niteliğe sahip değildi. Kurtuluş Savaşı sırasında bunu iyice belli etmişti. Düşmanla birlik olmuş, Anadolu’nun parçalanmasına seyirci kalmıştı. Üstelik, Mustafa Kemal’in önderliğinde başlayan kurtuluş çabasına da karşı çıkmıştı. Osmanlı padişahı ve hükümeti, yurt yönetiminde halkın söz sahibi olmasını istemiyordu.

Atatürk, bu durumu daha Samsun’a çıktığı günlerde bildiği için halkı örgütlemeye çalışmıştı. Erzurum, Sivas kurultaylarında alınan kararlar, Ankara’da Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kurulmasını sağlamıştı. T.B.M. Meclisi, yurt yönetiminin bütün sorumluluğunu üstüne almıştı. Ama öte tarafta göstermelik de olsa, Osmanlı saltanatı sürüp gidiyordu. Buna bir son vermek gerekiyordu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 1 Kasım 1922 günü yaptığı toplantıda bu konu karara bağlandı. Saltanat kaldırıldı. Böylece 623 yıl süren padişahlık yönetimi sona erdi.Yorum Yazmak İster misiniz?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.