Spartacus Hayatı

0

Spartacus kimdir ve ne yapmıştır? Spartacus’un hayat hikayesi, Roma’ya karşı ayaklanması, tarihteki yeri hakkında bilgi.

Spartacus

Spartacus; Roma’ya karşı ayaklanan kölelerin önderidir. (Trakya, ? – Lucania, Î.Ö. 71). Spartacus’ün yaşamının ilk yılları konusunda, Trakya kökenli olduğu, özgür doğduğu, Roma ordusunda askerlik yaptığı, askerden kaçınca da yakalanıp köle olarak satıldığı dışında hemen hiçbir şey bilinmemektedir. Daha sonra İ.Ö. 75 yıllarında Roma aristokrasisinin gösteriler kenti olan Capua’da gladyatör olarak ortaya çıkmıştır.

İtalya’nın güneyinde, Romalı senatörlerin topraklarında şiddete dayalı olarak çalıştırılan köleler, daha önce de birçok kez başkaldırmışlar ve bu baş kaldırılara katılan kölelerin sayılan on binleri bulmuştu. Bütün bu ayaklanmalar bastırılmış ama başkaldırı düşüncesi her yerde yerleşik bir hal almıştı. Zaferle sonuçlanan savaşlardan sonra esir alman ve bu geniş topraklara yerleştirilen yabancılar başkaldırıyı kışkırtıyorlardı. 73’te Capua’da Spartacus, hepsi de gladyatör olan arkadaşlarını kaçmaya ve başkaldırmaya teşvik etti: Spartacus ile birlikte kaçan yetmiş üç kişi soyluların villalarını yağmaladı ve silahlar edinerek Vezüv’ün yamaçlarına çekildi. Praetor Glaber ve ayaklanmayı bastırmakla görevli 3 000 askerine karşın, binlerce köle ilk başkaldıranlara (gladyatörler, çobanlar, atölyelerde ve tarlalarda çalışan işçiler) katıldılar; kısa bir süre sonra da bütün Campania halkı ayaklandı. Sonbaharda Roma birliklerine karşı kazandığı birçok zaferden sonra, Spartacus,yönetimindeki 40 000 kişiyle birlikte kuzeye (Alpler’e), dolayısıyla özgürlüğe kavuşmayı amaçlıyordu. 72 yazında kendisini yenmek amacıyla gönderilen iki konsülü bozguna uğrattıktan sonra kurtuluş göçünü başlattı.

Po ovasına gelen Spartacus, düzenli bir orduya karşı savaşmaktan çekinerek geriye doğru ani bir dönüş yaptı ve güneye yöneldi. Roma’da iktidarları ve mülkleri tehlikeye düşen toprak sahibi soyluların paniğe kapıldıkları bir sırada Senato, yeni bir bastırma hareketi düzenledi ve praetor Crassus tam yetkiyi elde etti. 50 000 kişilik bir ordunun önderi olarak saldırıya geçen Crassus, aylar süren sonuç getirmeyen çatışmalardan ve yıpratma savaşlarından sonra, Mart 71’de köleleri ezdi. Spartacus de bu son savaşta öldü.

Yorum Yazmak İster misiniz?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.