Trablusgarp Savaşı Nedenleri ve Sonuçları

0

Trablusgarp Savaşı Nedenleri ve Sonuçları ile ilgili bilgiler. Trablusgarp savaşı ne zaman gerçekleşti bu savaşta taraflar kimdi ve nasıl sonuçlandı?

İkinci Meşrutiyet devrinin ilk büyük olayı İtalya ya da Trablusgarp savaşıdır.

İtalya, birliğini kurduktan sonra (1870) sömürgecilik yolunda yürümeye başlamıştı. Osmanlı ülkelerinden olan Tunus’ta gözü vardı. Fakat Fransızların 1881’de Tunus’u, İngilizlerin de 1882’de Mısır’ı almalarından sonra, Doğu Afrika’da Somali ve Eritre’ye yerleşti. Habeşistan’a saldırdı. Fakat yenildi. Bunun üzerine tekrar Osmanlı topraklarına göz dikmeye başladı. İngiltere ve Fransa ile uyuştuktan sonra Trablusgarp ve Bingazi’ye saldırdı.

İtalya, 1911 yılı 21 nisanında Osmanlı devletine, Trablusgarp ve Bingazi’de İtalyan egemenliğinin kabul olunmasını isteyen bir nota, bundan dört gün sonra da Trablusgarp’tan, Osmanlı ordusunun çekilmesini isteyen bir ültimatom verdi. Osmanlı devleti, İtalya’nın bu haksız isteklerini reddetti. Bunun üzerine İtalya, Osmanlı devletine savaş açtı. Trablusgarp, Bingazi ve Derne’ye asker çıkardı.

Trablusgarp Savaşı - Mustafa Kemal

Trablusgarp Savaşı esnasında Mustafa Kemal

İtalyan donanması çok kuvvetli olduğu için, Osmanlı devleti, Trablusgarp’a bir yardım gönderemedi. Ancak oradaki askerlerle yerli halk ve İstanbul’dan giden bazı vatansever subaylar — ki, bunların içinde Mustafa Kemal (Atatürk) de vardı — İtalyanlarla bir hayli savaştılar. İtalyanlar bu bir avuç Türk kahramanının karşısında kıyılardan içeri giremediler.

İtalyanlar, Osmanlı devletini korkutmak için denizden de saldırılara başladılar. Çanakkale boğazındaki istihkâmları bombardıman ettilerse de bir başarı elde edemediler. Beyrut limanında bulunan iki Osmanlı gemisini batırdılar. Onikiada’ya asker çıkardılar. Çanakkale’yi tekrar topa tuttular. Fakat İtalyanların bütün bu hareketleri Trablusgarp’taki kahramanların cesaretlerini kıramadı. Lâkin bu sırada başka bir önemli olay, Trablusgarp savaşına son verdi.

Osmanlı devletinin sıkışık durumundan yararlanmak isteyen Balkan devletleri, aralarında birleşmişlerdi. Osmanlı devleti bu yeni ve çok yakın tehlike karşısında Trablusgarp’tan vazgeçmek zorunda kaldı. İsviçre’de Uşi şehrinde İtalya ile antlaşma yaptı (1912). Buna göre:.

1) Osmanlı devleti, Trablusgarp ve Bingazi’yi İtalyanlara bıraktı.

2) İtalya tarafından bu savaş sırasında işgal olunan Onikiada şimdilik onlarda kalacaktı.

Yorum Yazmak İster misiniz?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.