Türkiye’de Hayvancılık İle İlgili Bilgi

0

Türkiye’de hayvancılığın özellikleri nelerdir, hayvancılığı etkileyen etmenler, yetiştirilen hayvanlar ve dağılışları hakkında bilgi.

Türkiye’de Hayvancılık

Türkiye’de hayvancılığın özellikleri

✓ İlkbahar yağışı alan yerlerde bozkırlar yaygındır, buralarda küçükbaş hayvancılık yapılır. Yaz yağışı alan yerlerde ise çayırlar yaygındır ve büyükbaş hayvancılık yapılır.

✓ Türkiye’de mera hayvancılığı yaygındır. Meralarda ekstansif hayvancılık yapılır. Son yıllarda otlak ve meralar tarım alanlarına dönüştürülmekte, buna karşılık entansif (modern) hayvancılık gelişme göstermektedir. Entansif hayvancılık kapalı yerlerde yapılır.

✓ Erken kesim önemli bir sorundur. Bu nedenle, Türkiye’de hayvan başına elde edilen et oranı düşüktür.

✓ Çok süt veren iyi cins hayvan sayısı azdır. Bu nedenle Türkiye’deki süt verimi de düşüktür.

✓ Yem bitkileri, suni yem üretim ve tüketimi yetersizdir.

✓ Hayvancılık tarımla iç içedir. Genellikle ailelerin ihtiyacına cevap verebilecek iç tüketime yönelik hayvancılık daha yaygındır.

✓ Hayvan sayısı ve türü fazladır.

Türkiye’de hayvancılığı etkileyen etmenler

✓ Hayvan soylarının ıslahı: Hayvan soylarının ıslahı ve her türlü hayvan ürünlerinin veriminin artırılması için zooteknik çalışmalar yapılmaktadır. Buna göre;

– Türkiye koşullarına uygun, en verimli örnekler elde edilmeye çalışılmaktadır.

– Hayvan cinsleri iyileştirilmeye çalışılmaktadır.

✓ Otlakların ıslahı: Otlaklar doğal çayırlardır. Bozkırlarda küçükbaş, dağ otlaklarında büyükbaş hayvancılık yaygındır. Otlakların yanısıra yetiştirme çayırlar da (mera) hayvanların beslenmesinde kullanılmaktadır.

Türkiye’de otlak ve çayırlar, hayvanların 1/3’ni besleyecek kadardır. Bu nedenle yem bitkileri ekimine önem verilmektedir.

– Aşırı otlatma ve otlakların tahribi erozyonu artırmıştır.

– 1950 yılından sonra makineleşmenin etkisiyle otlak ve meraların bir kısmı tarım alanına dönüştürülmüştür.
Bu özellikler, hayvancılığı olumsuz yönde etkilemiştir.

✓ Besicilik-Ahır hayvancılığı: Türkiye’de daha çok mera hayvancılığı yaygındır. Bu da hayvanların veriminin düşük olmasına neden olur. Son yıllarda, besiciliğe yönelme başlamıştır.
Şekerpancarı küspesi besleyici bir hayvan yemi olduğu için bol süt elde etmek için yararlanılmaktadır.
Şeker fabrikalarının yanında, yem fabrikaları kurulmuştur ve buralarda besicilik yapılmaktadır.

Türkiye’de Başlıca Hayvan Türleri ve Dağılışları

Büyükbaş hayvancılık: Çayırların yaygın olduğu Erzurum-Kars Yöresi’nde önem kazanmıştır. Doğu Karadeniz’deki yaylalarda Sivas, Kastamonu, Afyon ve Trakya’da yoğun biçimde yapılır.

Küçükbaş hayvancılık: Bozkırların yaygın olduğu düzlüklerde koyun önem kazanmıştır. En çok İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu ve Trakya’da koyunculuk yapılır. Keçi Karadeniz, Akdeniz ve Doğu Anadolu’nun dağlık yerlerinde yetiştirilir. Merinos koyunu Bursa’da, Tiftik keçisi (Ankara keçisi) Ankara ve Güneydoğu Anadolu’da yetiştirilmektedir.

Kümes hayvancılığı: Son yıllarda modern çiftliklerde tavuk üretimi yapılmaktadır. Trakya, Güney Marmara, Batı Karadeniz ve Ege’de kümes hayvancılığı daha fazla gelişmiştir. Bunun nedeni buralarda kentli nüfusun fazla olmasıdır.

Arıcılık: Bütün illerde yapılır. En çok Muğla, Antalya, Bolu, Erzurum, Kars, Ankara, Hakkâri, Artvin ve Aydın’da yapılmaktadır.

İpekböcekçiliği: Bursa başta olmak üzere Güney Marmara’da en çok gelişmiştir. Son yıllarda bazı ovalarda dut ağaçları yetiştirilerek ipekböcekçiliği başlatılmıştır. (Malatya, Elazığ, Çukurova, Muğla gibi).

Balıkçılık: Balıkçılığın geliştiği yerler, soğuk, az tuzlu, akıntıların etkili olduğu plankton bakımından zengin denizlerdir. Balıkçılık; deniz balıkçılığı, tatlı su balıkçılığı ve kültür balıkçılığı olarak üç şekilde yapılır. Türkiye denizlerinde balık miktarı çok fazla değildir. Karadeniz Bölgesi’nde balıkçılık daha fazla önem kazanmıştır. Buna karşılık Marmara’da daha modern yöntemlerle balıkçılık yapılır.

Son yıllarda tatlısu balıkçılığına önem verilmiş, somon balığı ve alabalık çiftlikleri kurulmuştur. (Kültür balıkçılığı)

Türkiye’de Balıkçılığın sorunları:

✓ Açık deniz balıkçılığı gelişmemiştir.
✓ Balıkları muhafaza etmek için kurulan soğuk hava depoları yetersizdir.
✓ Denizlerimizde aşırı kirlenme vardır.
✓ Balık ürünlerini işleyecek fabrikaların sayısı azdır.
✓ Kıyılardan iç kesimlere, tutulan balığın nakledilmesi gelişme göstermemiştir.
✓ Zararlı yöntemlerle (trol, dinamit…) ve usulsüz yollarla balık avlanmaktadır.
✓ Japonya, Norveç, İzlanda, Kanada ve Peru gibi ülkelerde balıkçılık çok gelişmiştir.

Yorum Yazmak İster misiniz?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.