Yörükler İle İlgili Bilgi

0

Yörükler kimlerdir? Yörükler nerede yaşar, özellikleri, çeşitleri, tarihçesi hakkında bilgi. Yörükler ile ilgili bilgi.

YÖRÜKLER

Orta Asya’dan Anadolu’ya gelen ve hayvanlarla göçebe olarak yaşayan Türklerdir. Yörüklerin yaşam tarzında hayvanlar büyük yer tutar. Uzun zaman yerleşik hayata geçmemiş, yazın yaylalara, kışın ılık sahillere göçmüşler, hayvancılıkla geçinmelerdir. Evleri keçi kılından yaptıkları kara çadırdır. Orta Asya’dan gelip erken yerleşik düzene geçenlere Türkmen denmiştir. Anadolu’nun hemen her yerinde bulunmalarına karşılık; Osmanlı Devleti’nin kuruluş yeri olan Bilecik-Söğüt, Ege Bölgesi ve Akdeniz Bölgesi’nde Toroslar’da yoğun olarak yaşamışlardır. Zamanımızda yerleşik olmayan Yörükler yok denecek kadar azdır.

Kara Keçili Yörükleri, Kızıl Keçili Yörükleri, Tekeli Yörükleri gibi birçok isim almışlardır. Obalar hâlinde oradan oraya göçmüşlerdir. Kültürlerini uzun süre korumuşlardır. Yabancıdan kız alamamış, yabancıya kız vermemişlerdir. Zamanımızda bu da değişmiş, çevreyle kaynaşmışlardır.

Yörükler, hayvancılıkla geçinmişlerdir. Çobanlık yaparlar. Yörük çobanı doğayla bağ kurar. Çoban ile otlattığı sürüler arasında kuvvetli bir bağ vardır. Bu bağ; kimi zaman tatlı bir bakış, kimi zaman candan bir okşama, kimi zaman bir avuç taze yemdir. Kimi zaman da içli bir kaval sesidir. Çoban, sevgisini, üzüntüsünü, yalvarışını kavalıyla sürüsüne anlatır.

Hayvanların yününden ihtiyaçlarını karşılarlar. Başta kara çadır, kilim, halı, heybe, çorap ve çanta dokurlar, dokumada bir sanat oluşturmuşlardır. Kilimlerine desen desen, nakış nakış işlemişlerdir yaşayışlarını, sevinçlerini, üzüntülerini, sevdalarını… Çeşitli bitkilerden renk renk kök boyalar elde etmişlerdir.

Geçim kaynakları hayvancılık olduğundan, her şeyi değerlendirirler. Hayvan derisinden yaptıkları yayıkta (tuluk) tereyağı çıkarırlar. Peynir, lor, çökelek gibi süt ürünlerini, yine hayvan derilerinden yaptıkları tulumlarda (dağarcık) saklarlar.

Yörük geleneklerinde oyun ve eğlencenin yeri önemlidir. Kaval ve sipsi gibi çalgılarla oyun ve türkülerini sergilerler. Oyunlarını deflerle (delbek) doğaçlama türküler eşliğinde sergilerler. Bu oyunlarda şaman geleneklerinin izleri görülür.

Yorum Yazmak İster misiniz?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.