Zekai Dede İle İlgili Bilgi

0

Zekai Dede kimdir, ne yapmıştır? Zekai Dede hayatı, biyografisi, eserleri, çalışmaları hakkında bilgi.

ZEKÂİ DEDE ( 1825 – 1897)

Büyük Türk bestekârlarındandır. Hafız Mehmet Zekâi Dede Efendi, Mevlevi’dir. Hayatını mevlevihanede müzik icrası ve müzik öğretimiyle geçirmiş, Dr. S. Ezgi, Rauf Yekta Bey, Avni Konuk, oğlu Ahmet Irsoy gibi son derece değerli müzik-çiler yetiştirmiştir. 117 eseri, oğlu A. lrsoy ile öğrencisi Dr. S. Ezgi tarafından tenkidi metotla 3 cilt halinde İstanbul Konservatuvarı tarafından yayınlanmıştır. 5 Mevlevi ayini de ayrı bir cilt şeklinde neşredilmiştir. Bayati-Bûselik makamını Zekai Dede yapmıştır. Dede Efendi ile Eyüplü Mehmet Bey’in öğrencisi olan bestekâr, onların yolundan gitmiş, çok güzel dini ve dindışı sözlü eserler bestelemiştir; saz eseri yazmamıştır. Buselik ve Kürdi ile biten mürekkep makamlardan 4 eserden ibaret fasıllar yapmakla tanınan Zekai Dede, 500’den fazla eser bestelemiştir. Bunların 263’ünün besteleri elimizdedir. En büyük eserleri, Mevlevi ayinleridir.

Yorum Yazmak İster misiniz?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.